PMU får inte förnyat ramavtal med Sida

PMU har fått information om att Sida inte ämnar förnya ramavtalet med PMU. Som skäl anges brister i internkontroll samt ett svagt rättighetsbaserat arbetssätt.

PMU har sedan starten 1965, vid sidan av insatser med egna medel, förmedlat över 3,5 miljarder av svenska statliga biståndsmedel. Sedan början av 1980-talet har PMU haft ett långsiktigt ramavtal med Sida.

PMUs ledning vill uttrycka sin bestörtning över beslutet. PMU hade inte fått några indikationer på detta i förväg. PMUs revisorer (PWC) ställer sig lika frågande. De anser att systemen för internkontroll är mycket bra och intygar att “PMU har system och internkontroll på en nivå bland de främsta i sektorn”, efter ett som man säger “mycket engagerat och omfattande arbete de senaste åren“. Vidare har PMU de senaste åren fått gott betyg för arbetet med resultatrapportering, efter det att ett nytt redovisningssystem godkänts av Sida.  Rättighetsperspektivet är mainstreamat i PMUs system och verksamhet.

PMUs pågående Sida-finansierade projekt berör hundratusentals människor som lever i olika former av stor fattigdom. De finns i många av världens mest utsatta och marginaliserade områden. PMUs utvecklingsarbete är förankrat hos 83 000 medlemmar i svenska pingstkyrkor, och sträcker sig via ett stort nätverk av kyrkor och andra partners i 37 länder till människor i fattigdom. Våra lokala samarbetspartners gör dagligen stora insatser för rättvisa, upprättelse, fattigdomsbekämpning och försoning.

Vare sig PMUs eller våra samarbetspartners vision för en rättvisare värld bärs av Sida-medel. Men det stora tillskott som Sida-bidrag innebär betyder naturligtvis mycket för våra partners möjligheter att förändra och påverka samhällsutvecklingen i sin region. Ett beslut som detta drabbar personer som 43-åriga massajkvinnan Rose i Kenya och 12-åriga Nimesh på Sri Lanka. Rose får kunskap och stöd för att säga nej till könsstympning av sina barn. Nimesh och 500 andra utsatta barn får kunskap om sina rättigheter vilket stärker deras självkänsla och lägger grunden för en bättre framtid. I flera länder har svenska pingstkyrkor engagerat sig sedan 80-90 år. Arbetet mot fattigdom fanns långt innan Sida-samarbetet och det kommer att fortsätta även om Sidas bidrag minskar, men vi beklagar djupt den effekt beslutet kan få.

Vi på PMU tror på vårt arbete. Vi tror att våra nätverk i det civila samhället i våra samarbetsländer behövs för en upprättad värld. Vi tror att våra partner runt om i världen är viktiga och kommer att göra allt för att stödja dem även i framtiden. Vi menar oss ha mycket god ordning och reda i vår verksamhet, vilket bekräftas av vår revisor. Vårt arbete visar också mycket goda resultat. Vi är stolta över det vi åstadkommer tillsammans med våra partner.

Snarast möjligt kommer vi därför att möta Sida för samtal om grunden för deras beslut, och om vilka konsekvenser beslutet får om det kvarstår. Vi kommer också att diskutera alternativ till eget ramavtal.

Niclas Lindgren, direktor PMU
Peter Kammensjö, ordförande i PMUs styrgrupp

Kontaktperson för media:
Kommunikationschef Elisabeth Hammarberg
Tel: 076 536 96 24