PMU får nytt praktikantstöd

Nu är ansökan öppen för praktikantprogrammet. PMU har fått beviljat nya medel för att skicka ut tolv unga vuxna i världen. Genom praktikperioden får man lära sig mer om globala frågor.

Universitets- och högskolerådet, UHR, som beslutar om praktikantinsatser på uppdrag av Sida, har beviljat PMU nya medel för att skicka ut praktikanter till projekt runtom i världen 2020-2021. Syftet med praktikantprogrammet är att unga ska lära sig om globala rättvisefrågor och verka för en ökad förståelse för demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och klimat, samt jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

Unga vuxna i åldrarna 20-30 år hemmahörande i en lokal församling kan nu söka till de tolv platserna.
– Praktikantprogrammet är för dig som vill hjälpa människor genom att delta i ett av PMU:s utvecklingssamarbeten. Det är en unik möjlighet att få hjälpa människor samtidigt som du själv får växa genom ett nära samarbete med våra lokala partners. Vi coachar dig varje vecka genom mentorskap i din personliga utveckling, säger Andreas Svedman som ansvarar för praktikantprogrammet.

I år har PMU utsända praktikanter i Palestina och på Filippinerna.
– Några av årets praktikanter deltar i PMU:s projekt för mänskliga rättigheter i Palestina och får se hur detta projekt bidrar till att bygga broar mellan olika grupper i samhället. Vi har också praktikanter på Filippinerna som är delaktiga i ett vattenprojekt. Nu senast har de även bevittnat förödelsen efter tyfonen Kammuri på nära håll och är med och hjälper till med humanitära insatser för att nå ut till drabbade människor, berättar Andreas Svedman.

Om du är intresserad av att åka ut som praktikant behöver du skicka in en komplett ansökan inklusive rekommendationer senast den 16 april 2020. Läs mer på pingstpraktikant.se.

* Bilden är från praktikperioden 2017 då utsända praktiserade på Sri Lanka.

MATILDA NYAMAI