PMU följer utvecklingen i Zimbabwe och DR Kongo

Efter de senaste dagarnas rapportering kring den politiska utvecklingen i Zimbabwe följer PMU situationen nära. PMU står i kontakt med lokal partner, Assemblies of God, och får regelbundna uppdateringar direkt från Harare. 

Assemblies of God i Zimbabwe bedriver utvecklingsprojekt med fokus på barns rättigheter och försörjningsmöjligheter genom stöd från PMU.

– Den rapportering som nått oss i Sverige stämmer överens med det som vi hör från personalen inom samfundet, vilket känns tryggt, säger Malin Canslätt, PMU:s regionledare för Södra Afrika.

Just nu pågår en lågintensiv militärkupp mot den sittande presidenten Robert Mugabe, och det mesta tyder på att detta är slutet för hans regeringsperiod. Det hela utspelar sig i huvudstaden Harare, men det har gått lugnt till och PMU:s partner kan fortsätta sitt arbete, enligt de kontakter PMU haft. Det ska i nuläget inte förekomma några oroligheter i de landsdelar där de PMU-stödda projekten drivs.

Också DR Kongo befinner sig i ett mycket kritiskt läge, och har i slutet av oktober uppgraderats till den högsta krisnivån, L3, i den internationella rankningen som görs av IASC (FN:s humanitära organ tillsammans med de största internationella humanitära aktörerna). PMU har fältkoordinatorJohanna Bergsten på plats i Bukavu. Alla planerade resor till DR Kongo förbereds fortfarande som vanligt, men med beredskap på att de kan behöva ställas in om läget förvärras ytterligare.

– Vi håller kontakt med våra medarbetare och partners flera gånger per dag och följer utvecklingen mycket noga, säger Dag Bohlin, säkerhetsansvarig på PMU. För tillfället befinner sig Johanna i grannlandet Rwanda, bland annat för att förbereda en resa till Burundi.

I dagsläget har inget av PMU:s projekt i DR Kongo påverkats av oroligheterna, men en höjd beredskap finns. Orsaken till oron är bland annat den politiska situationen, där president Joseph Kabila vägrar att lämna ifrån sig makten, vilket skapar frustration som leder till våldsamheter.

– Situationen i DR Kongo är mycket kritisk, säger Maria Bard som är påverkansstrateg med fokus på DR Kongo hos PMU. Våldet eskalerar, bland annat till följd av den utbredda fattigdomen, vilken i sin tur beror på en utbredd ekonomiskt kris , svag politisk styrning och korrupta institutioner. DR Kongo är ett av världens rikaste länder om man ser till naturtillgångarna, men eftersom det inte finns legala strukturer för att utvinna dem skapar de istället strider mellan olika grupper, vilket leder till stort lidande för folket.

PMU:s arbete i DR Kongo är bland annat fokuserat på vård för kvinnor som utsatts för sexuellt våld, vilket sker genom Panzisjukhuset, och rehabilitering genom transitboendet Dorkas. PMU stöder också nutritionsprojekt för undernärda barn.