PMU gör akut upprop för undernärda barn i DR Kongo

– Vi välkomnar Sidas granskning av vår samarbetspartner CEPAC och gör allt för att förse dem med det material de önskar, säger PMU:s direktor Niclas Lindgren.  
– Men ett avbrott i finansieringen riskerar livet på många undernärda barn och tusentals kvinnor får inte den vård de behöver att de utsatts för sexuellt våld. Därför vädjar vi till församlingar, second hand-butiker och enskilda att vara med och göra en ordentlig insats för att arbetet ska kunna fortsätta under tiden som vi saknar Sidas finansiering, fortsätter Niclas.

I östra Kongo arbetar den svenska pingströrelsens systerkyrka CEPAC med flera viktiga insatser. Ett av dessa projekt förser årligen cirka 5 000 undernärda barn med mat och näring. PMU har tillsammans med CEPAC bedrivit detta nutritionsarbete sedan 2003. CEPAC är för närvarande ansvarig för 16 nutritionscentra där barnen får akut medicinsk vård för undernäring eller långsiktigt näringstillskott beroende på behov. Om det blir ett glapp i distributionen av näringstillskott till de undernärda barnen kan deras liv sättas på spel.

En annan viktig del av arbetet i DR Kongo är behandlingen av sexuellt utsatta kvinnor vid Panzisjukhuset, vilket är ett arbete som pågått sedan 2004. Genom detta projekt tar Panzisjukhuset hand om en betydande andel av de kvinnor som utsatts för sexuellt våld i provinsen (enligt hälsoministeriets beräkningar uppgår det till 25 %). Panzi är det enda sjukhuset i provinsen som kan behandla grava gynekologiska skador och patienter refereras även hit från närliggande provinser och grannländer.

Nutritionsinsatserna för barn och behandlingen av sexuellt utsatta kvinnor har under lång tid finansierats med medel främst från Sida och EU. Sida har nu meddelat att de för närvarande inte kommer att stödja arbetet eftersom de inväntar resultat av en pågående revision av CEPAC. Beslutet ger ett rejält underskott i finansieringen av insatserna. För att arbetet ska kunna fortsätta under resten av 2011 måste fem miljoner kronor finansieras på annat sätt.

Stöd detta livsviktiga arbete:
Plusgiro: 90 00 50-6, märk inbetalningen med “Kongo”

Fakta CEPAC:
• CEPAC är en den kongolesiska pingströrelsen med 800 000 medlemmar.
• CEPAC är en väsentlig del av den lokala strukturen för hälsa, sjukvård och utbildning. De driver över 800 skolor, 1 universitet, 15 kliniker, 150 hälsocenter och 3 sjukhus, inklusive Panzisjukhuset.
• CEPAC är en viktig aktör för samhället i östra Kongo och vill fortsätta arbeta tillsammans med dem och att kontinuerligt stärka kvaliteten i det de gör.