“PMU har stärkt och utmanat mig”

-PMU har stärkt och utmanat mig till att våga mer i mitt arbete med att bygga upp flyktingars självförtroende, säger Carmen Jopia.

Carmen Jopia började samarbeta med PMU i ett projekt för
barn för omkring tio år sedan. Genom lekar och teater stärktes barns lärande och självförtroende i ett flyktingläger i södra Algeriet. Där har västsaharier nu levt under svåra förhållanden i över 40 år, sedan Marocko intog deras land.

Senare startade ett medieprojekt för ungdomar, som pågår ännu. Det går ut på att stärka folkets identitet och ge unga nya värderingar.

Hon berättar att hon genom fortbildning från PMU fått värdefulla kunskaper. Hon värdesätter också möjligheten att genom PMU träffa samarbetspartner från olika länder i regionen för seminarier och utbildningar.

– När vi möts så får vi idéer från varandra och vårt självförtroende höjs, säger hon. Att PMU trott på mig och fått mig att våga mer, har betytt mycket i mitt arbete. Jag har också insett vikten av att arbeta som team för att uppnå en förändring.

En händelse hon särskilt minns är när Lars Klingsbo och Maud Andersson från PMU besökte lägren för några år sedan.

– Maud förlorade sitt bagage på vägen ner och tvingades bära samma kläder hela veckan här. Att hon, som var PMU:s direktor, levde under så
enkla förhållanden men inte verkade ha några problem med det, kändes speciellt.

Carmens stora önskan är att folket ska få sitt eget land och samma rättigheter som andra.

– PMU har en viktig roll i att fortsätta att berätta om situationen här, att använda sin röst för att påverka så att de 300 000 människorna i lägren får en framtid där deras drömmar förverkligas.

Läs en tidigare artikel om arbetet i Västsahara här