PMU har tecknat ramavtal med Radiohjälpen

För en tid sedan valdes ett fåtal organisationer ut till att för första gången kunna ansöka om ramavtal med Radiohjälpen. Samarbetet mellan PMU och Radiohjälpen har pågått under många decennier och PMU var en av organisationerna som valdes ut till att ansöka. Nu har PMU fått sin ansökan godkänd och under sommaren 2018 undertecknades ramavtalet mellan PMU och Radiohjälpen.

– Genom det nya ramavtalet har vårt samarbete fördjupats och tagit ytterligare ett viktigt kliv framåt, säger Per Lilja som är Senior rådgivare på PMU.

Tanken med ramavtal är att Radiohjälpen vill förenkla för ramorganisationer gällande rapportering och avtalsskrivande och på sikt även ansökningsprocessen av projekt. Radiohjälpen har bland annat tittat ingående på PMU:s arbete med intern styrning och kontroll, behovsbedömning samt genomförande. Detta är områden som PMU har utvecklat mycket de senaste åren.

– Idag liknar kraven från Radiohjälpen och exempelvis Sida varandra. Vi ser därför Radiohjälpens beslut om ramavtal som en viktig kvalitetsstämpel av PMU:s arbete, säger Per Lilja.

För tre år sedan blev PMU en av Radiohjälpens partner för internationella projekt. Samma år valdes PMU ut som en av åtta svenska organisationer som fick ett garanterat årligt stöd från Världens Barn-insamlingen.

– Radiohjälpen och PMU har gjort flera resor tillsammans där de kunnat se de livsavgörande resultaten för många utsatta människor i väldigt svåra miljöer. Jag tror också att de sett hur kompetenta PMU:s samarbetspartner är och hur duktiga de är på att involvera och mobilisera både medlemmar och målgrupper för att förändra svåra situationer, säger Ove Gustafsson, programchef på PMU.

Ramavtalet är femårigt och gäller åren 2018-2022.