PMU i Burma/Myanmar: Skola för 100 barn

Ett byutveckligsprojekt i Burma/Myanmar ger bättre livsvillkor för invånare i fyra byar. Genom insatsen får fler barn möjlighet att gå i skola. Dessutom ingår hälsoundervisning och hjälp till inkomstgenererande aktiviteter.

Insatsen, som i sin nuvarande form startade i mars 2012, sker i samarbete med en nationell kyrka som totalt har över hundra tusen medlemmar och utgör en viktig del av det civila samhället. Samarbetet med den svenska kontaktförsamlingen, Sollentuna Pingst, har pågått i 30 år.

Burma, eller Myanmar, som landet också heter, har 60 miljoner invånare och 134 minoriteter med egna språk. Under dess nya politiska ledarskap går utvecklingen mot större öppenhet, samtidigt som man ännu brottas med stora problem som interna konflikter och ett stort antal människor som drivits på flykt inom landet. Situationen förvärrades efter cyklonen Nargis 2008, då omkring 138 tusen människor miste livet eller saknades och stora landområden förstördes.

Fattigdom hindrar många barn från att gå i skola.

– Många barn hoppar av skolan, eller börjar aldrig i den eftersom de i stället behöver bidra till familjens försörjning genom arbete, berättar Maria Stålgren, handläggare på PMU som nyligen besökt landet. Efter femte klass väljer många föräldrar att låta barnen arbeta istället för att gå i skolan. Till följd av att många hoppar av skolan och måste arbeta har trafficking blivit mycket vanligt.

Maria Stålgren mötte föräldrar och elever i de olika byar där projektverksamheten pågår, och såg konkreta resultat av arbetet. Totalt får 100 barn stöd till skolgång. Bland annat bekostas böcker, skolavgifter och skoluniformer.

– Sju av barnen i en av skolorna skulle inte ha gått i skola över huvud taget om de inte fått hjälp genom projektet, säger Maria Stålgren.

I planen ingår extraundervisning, för att förbättra elevernas möjlighet att gå vidare till högre utbildning. I den statliga skolan i en av byarna fanns 3 lärare på 90 barn i åldern 5-7 år, vilket innebar ganska lite tid för varje enskild elev. Extra undervisning stärker i detta läge kunskapsutvecklingen hos eleverna. Skolan i Myanmar är kostnadsfri, men det krävs skoluniform, pennor, böcker som beskostas av eleven, detta gör att många barn inte kan gå i skolan.

Genom att inkomstgenererande aktiviteter stöds, minskar också föräldrars behov av att ta hjälp av barnen för att få in pengar till försörjningen.

– En familj berättade om hur deras livssituation förändrats genom de stöd de fått. Som fisksåsproducenter har de nu inga skulder längre, klarar sina behov och kan spara pengar, berättar Maria Stålgren.