PMU i samtal med biståndsministrar om religion och utveckling

Foto: Matilda Nyamai

Idag mötte PMU tillsammans med andra trosbaserade organisationer nordiska biståndsministrar i ett samtal om religion och utveckling.
– Det är unikt att vi träffar biståndsledningen från Sverige, Norge och Danmark i ett och samma möte och då på temat religion och utveckling. Det är viktigt att nordiskt bistånd delar lärdomar om den positiva kraften som trosbaserade organisationer bidrar med inom biståndet, säger Mikael Jägerskog, chef för policy- och påverkan på PMU. 


Idag deltog PMU:s direktor Niclas Lindgren i ett möte med biståndsministrar från Sverige och Norge samt en representant för biståndsministern i Danmark. De möttes digitalt för att dela sina erfarenheter om att samarbeta med religiösa aktörer inom biståndet.
– Trosbaserade biståndsaktörer är ofta centrala krafter i sina kontexter och arbetar långsiktigt med förändringsprocesser och samhällsutveckling samtidigt som de är först in och sist ut i många kriser, säger Niclas Lindgren.

Mötet arrangerades av olika nordiska nätverk för religion och utveckling och i samtalet deltog trosbaserade aktörer från de nordiska länderna. Man samtalade om kyrkan och religiösa aktörers respons i samband med pandemin, vikten av religiös läskunnighet och arbetet med religionsfrihet.
Under mötet berättade PMU:s direktor Niclas Lindgren om hur man genom kyrkan kan bidra till kulturförändring och utgick ifrån PMU:s stöd till arbetet med att motverka könsstympning i Kenya.
– Jag delade våra erfarenheter om varför det är centralt att arbeta tillsammans med lokalt rotade aktörer som kyrkan, som både har folkets tillit och ett språk som landar rätt kulturellt och religiöst, vilket möjliggör beteendeförändring också när det gäller djupt rotade traditioner och sedvänjor.
– Det var väldigt intressant att i samtalen notera enigheten om vikten av stöd via denna typ av aktörer om vi ska lyckas med biståndsmålen, och om vikten av att detta syns också i policyer och strategier. Det var också bra att religionsfrihet lyftes i samtalet, och vikten av att inte utrymmet för trosbaserade aktörer kringskärs, säger Niclas Lindgren.

Mikael Jägerskog, chef för policy- och påverkan på PMU ser positivt på att nordiska utrikesförvaltningar samlas för att lära av varandra kring hur man kan stärka samarbetet med religiösa aktörer.
– I många kontexter står religiösa aktörer för en trygghet i samhället. De når ut brett med information och insatser, något som har varit tydligt i det som kyrkliga företrädare bidragit med i samband med covid-19-responsen. I många lägen litar man mer på sina religiösa ledare än sina myndigheter. För att få brett genomslag för biståndsinsatser så är det viktigt att både förstå och samverka med religiösa företrädare, säger han.

MATILDA NYAMAI