PMU i UNT: Alla måste få god mödravård

Samtidigt som en väl förberedd mamma kommer med taxi till en förlossningsklinik i Sverige, sjunker en kvinna ihop på tröskeln till en vårdinrättning i Demokratiska Republiken Kongo, efter dagar av värkarbete med vattenavgång. Förlossningen slutar med att barnet dör. Förutom sorgen väntar ett liv i obeskrivligt lidande då kvinnan får en fistel med okontrollerat urinläckage.

Tiotusentals friska mammor och barn i världen dör eller får svåra skador varje dag. Nu är det dags att Sverige lägger in högsta växeln i kampen för mödrahälsa till alla.

Att dö är ett högt pris att betala för att bära och föda fram nytt liv, men så ser verkligheten ut för nästan 300  000 kvinnor ­varje år. Och sex miljoner spädbarn får aldrig chansen att leva. Dessutom drabbas miljontals kvinnor och barn av svåra förlossningsrelaterade komplikationer. När insatserna i världen prioriteras, hamnar mödrahälsovården trots alla löften långt ner. Vilken skam, för en upplyst värld som vår!

Varje blivande mamma behöver ha tillgång till en barnmorska med tillräcklig professionell kompetens, som kan övervaka hennes graviditet, förebygga och identifiera problem och handlägga förlossningen på ett medicinskt säkert sätt. Men i verkligheten är det långt ifrån självklart.

Bara hälften av världens kvinnor föder barn med assistans av vårdpersonal som har tillräckligt hög kompetens.

För några hundra år sedan brottades vi svenskar själva med hög mödra- och spädbarnsdödlighet, men genom att satsa stort på hälsovård, inte minst genom förbättrad hygien och utbildning av barnmorskor, lyckades vi vända trenden. I dag kan vi vara stolta över att ha bland den lägsta mödradödligheten i världen. Nu är det vårt ansvar att dela med oss av våra lärdomar och leva upp till löftet att prioritera mödrahälsovård inom biståndet till andra länder.

I Panzirapporten, som lanseras den 11 mars av Panzisjukhuset i Bukavu tillsammans med Pingstmissionens utvecklingssamarbete, PMU, lyfts det stora problemet att många kvinnor i DR Kongo drabbas av fistlar i underlivet. I ett land präglat av våld och konflikter, föder många kvinnor sina barn i hemmen, utan pengar att betala nödvändig vård och med långa avstånd till en vårdinrättning som kan ge adekvat vård.

Läs hela debattartikeln här