PMU InterLife omsatte 201 miljoner kronor förra året

Totalt 106,7 miljoner kronor i Sida-medel gick till utvecklingsinsatser förra året och 28,5 miljoner till humanitära insatser vid krig, konflikter och naturkatastrofer. Dessutom förmedlades ett ECHO-bidrag (The European Commission Humanitarian Aid Department) på 11,4 miljoner kronor till humanitärt arbete. Svenska pingstförsamlingar och deras second hand-butiker samt svensk allmänhet gav också viktiga bidrag inom detta område. Sammantaget bidrog second hand-butikerna med 7,9 miljoner kronor till PMU InterLifes arbete i fjol.

Den största sektorn inom utvecklingsprojekt var utbildning, 38 procent, med alfabetisering i fokus. Totalt kommer 700 000 personer i ett 20-tal länder ha fullföljt en alfabetiseringskurs under 2000-talets första årtionde. Mänskliga rättigheter/Demokrati, stod för 30 procent, där stärkande av minoriteters, kvinnors, barns och funktionsnedsattas rättigheter samt fred och konfliktlösning är viktiga områden. Sjuk- och hälsovård svarade för 10 procent av insatserna och naturbruk för 7 procent. Hälften av alla utvecklingsprojekt hade under året kampen mot hiv och aids som huvud- eller delmål. De största mottagarländerna var Benin, DR Kongo och Sudan.

Sjuk- och hälsovårdsarbete var den största sektorn inom humanitärt bistånd, 40 procent, därefter kom matsäkerhet 27 procent och återuppbyggnad av bostäder 10 procent. De största mottagarländerna var DR Kongo, Liberia och Nordkorea.
För att öka kvaliteten inom det humanitära arbetet, blev PMU InterLife under 2009 medlem i organisationen HAP International . Bland annat har en arbetsplan för ökad ansvarighet gentemot målgruppen utarbetats.

Temaområden under året var miljö, fred, hiv och aids samt vatten. Vatten stod också i fokus för den årliga höst- och julkampanjen Barnens rätt Ä vårt ansvar, med inriktning på Filippinerna. Inom opinionsarbetet lyftes återigen DR Kongo och kampen mot det sexuella våldet. I april hölls seminariet “Utan fred ingen kvinnofrid” i Stockholm, där bland andra biståndsminister Gunilla Carlsson och Denis Mukwege, läkare vid Panzisjukhuset medverkade.