PMU kommer ansöka om nytt ramavtal

PMU:s ramavtal med Sida avslutades 2014, men PMU fick ändå ett treårigt avtal för att kunna omorganisera finansieringen. Nu går man in under SMR, men så snart SIDA ger klartecken, kommer PMU att ansöka om nytt ramavtal.
– Vi tycker att vi hör hemma som ramorganisation utifrån vår storlek på arbetet, säger Niclas Lindgren.

Genom ramavtalet fördelas pengar direkt till biståndsorganisationerna utan mellanhänder. Från och med 2018 kommer PMU istället att söka SIDA-finansierade bidrag via Svenska Missionsrådet, SMR, för både projektverksamhet och kommunikationsarbete. Denna övergång har planerats i dialog med både Sida och SMR.
– Vi har en mycket bra dialog med SMR och är glada över den flexibilitet man visar för att skapa goda förutsättningar för sina medlemmar när det gäller SIDA-finansiering, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.

Sida håller just nu på att uppdatera kriterierna för ramavtalsorganisationer men så snart det öppnar sig en möjlighet kommer PMU att skicka in en ansökan om att på nytt få bli ramorganisation. Detta kan ske tidigast 2020.
– Vi tycker att vi hör hemma som ramorganisation utifrån vår erfarenhet, storlek på arbetet och utifrån vår relation till den stora karismatiska kyrkorörelsen i världen. Svenskt bistånd behöver relatera till världens snabbast växande sociala rörelse, och i det nätverket finns PMU med, säger Niclas Lindgren.

Matilda hector