PMU lyfter funktionsnedsatta barn i Barnens rätt-kampanjen

De forna sovjetstaterna i Centralasien svarar för en stor del av all extrem fattigdom i Asien, samtidigt som de brottas med enorma miljöproblem. Giftutsläpp från industrin och jordbruket orsakar svåra hälsoproblem med hög spädbarnsdödlighet, men också funktionsnedsättningar. Samtidigt har kvaliteten inom hälsovården sjunkit.

Majoriteten av alla föräldrar lämnar ifrån sig sina funktionsnedsatta barn redan på BB, och de växer sedan upp gömda för världen på institutioner. Ett av dem är Misja, sex år, som föddes med en rubbning i skelettutvecklingen och därför är kortväxt.

PMU:s samarbetspartner har fått en unik möjlighet att komma in och arbeta på den statlig institution där Misja lever. Ett stort antal volontärer arbetar dagligen med att ge barnen vård, terapi och skolundervisning. De slitna lokalerna har rustats upp, byggts ut och anpassats för att barnen ska få det stöd och den stimulans de behöver.

– Jag minns hur en flicka kämpade för att säga sina första ord. Nu är hon med i teatern och älskar att sjunga, säger en av volontärerna. Barnen är som blommor som öppnat sig för solen. De har blivit trygga i sig själva och har insett att de är vackra som de är.

Organisationen har också öppnat ett transitionscenter dit ungdomar som fyllt 18 år får komma. I stället för att hamna på ännu en institution, för resten av livet, får de lära sig olika yrkesutbildningar och förbereds för ett liv ute i samhället.
Verksamheten för funktionsnedsatta barn och ungdomar stöds av PMU och svenska församlingar.

I dag är Misja en glad och bestämd sexåring som vågar tro på sig själv och livet. Du får veta mer om honom och hans kompisar i nästa PMU-tidning och i de nya filmer som kommit ut.

Läs mer om hur du kan stödja kampanjen Barnens rätt Ä vårt ansvar här

Se filmen och Misja och hans kompisar här

Se filmen om Ivans nya hopp på transitionscentret här

Visste du att…

…10 procent av människorna i världen har olika funktionsnedsättningar och 80 procent av dem lever i utvecklingsländer.