PMU lyfter mammorna i vår!

Bristerna i mödrahälsovården leder till att närmare 300 000 kvinnor och sex miljoner barn dör varje år. Miljontals mödrar och barn får också svåra sjukdomar eller skador.

Under våren hålls flera konserter, där pengar samlas in till mödrahälsovård. Församlingar uppmuntras bland annat att skänka en morsdagskollekt till mödrahälsovård. PMU:s har tagit fram en ny film som kan användas i olika samlingar. Affischer finns också att skriva ut via kampanjsidan.

I second hand-butikerna hålls event där kunderna får veta mer om millenniemålen och PMU:s arbete med mödrahälsovård. Genom en “runda upp-kampanj” uppmanas de också att ge ett extra bidrag till denna verksamhet.
Ett annat sätt att visa omtanke både om sin egen mor och mammor i världen, är att beställa och skicka PMU:s fina gåvobevis.

Den 11 mars lanserades Panzirapporten, som har fokus på mödrahälsovård och problemet med fistlar. En intervju med Dr Grace Rehema, läkare vid Panzisjukhuset, publicerades av flera svenska dagstidningar. En debattartikel om mödrahälsovård publicerades också i Upsala Nya tidning.

PMU:s samarbetspartner Cepac i DR Kongo och FPCT i Tanzania arbetar med att informera om familjeplanering och mödrahälsovård, motverka destruktiva normer, samt höja kapaciteten hos vårdpersonal. Hälsoinrättningar och förlossningsrum restaureras och utrustas också. Vi berättar mer om detta arbete i det senaste numret av PMU-tidningen.

Läs mer på kampanjsidan