PMU med i nätverk för ökad jämställdhet

PMU har under hösten gått med i det internationella nätverket Side by Side, som består av trosbaserade organisationer som arbetar globalt för jämställdhet.

– Jämställdhet är ett av PMU:s prioriterade mål, och genom medlemskapet i Side by Side stärker vi det arbetet, säger Fredrika Uggla som är PMU:s temahandläggare inom området.

Side by Side står för att varje människa har ett inneboende värde och lika rättigheter till makt, kunskap och resurser. Alla har samma rätt till frihet från kulturella system av privilegier, våld och förtryck baserat på kön.

Brist på jämställdhet kan bero på kulturella och sociala normer som ibland förstärks av religiös undervisning. Därför har religiösa ledare och alla troende ett särskilt ansvar att läsa de religiösa urkunderna med nya ögon och hitta de värderingar om mänskliga rättigheter som skapar rättvisa och värdighet för alla människor.

Side by Side arbetar för en värld där bristande jämställdhet inte accepteras under vare sig sociala, politiska, ekonomiska, religiösa eller kulturella förtecken.

Läs mer om Side by Side på deras hemsida. Där finns också mer information om de övriga drygt 40 medlemsorganisationerna.