PMU når fram med akut insats efter jordbävningen i Nepal

Den stora jordbävningen i Nepal i lördags har orsakat enorm förödelse. Särskilt svår är situationen för människor som lever i byarna inom jordbävningens epicentrum, 80 kilometer från huvudstaden Katmandu. Avskurna vägar och raserade byggnader försvårar situationen.

PMU driver flera projekt i landet tillsammans med samarbetspartnerna Grace Community Development Nepal och United Mission to Nepal, som båda har sin bas i Katmandu. En insamling är igång för att kunna bistå där behoven är som störst.

– Vi finns på plats genom våra lokala partner och når fram till områden dit andra aktörer har svårt att komma in och bistå, säger Anna-Maria Drew, koordinator för PMU:s arbete i Nepal. Vi anslår nu 600 000 kronor till en akut insats och räknar med att samla in en miljon kronor för akut stöd.

I det värst drabbade området kring Katmandu, driver PMU sedan flera år ett alfabetiseringsprojekt som riktar sig till utsatta kvinnor, tillsammans med Grace Christian Church. Rapporter kommer om att situationen är mycket svår både för dessa kvinnor och deras familjer och för projektpersonalen.

– Projektledaren Buddhi Shrestha hör till de många vars hem blivit raserat, och som tvingats sova utomhus, berättar Anna-Maria Drew.

PMU och dess svenska samarbetsförsamlingar för insatser i Nepal, pingstförsamlingarna i Lycksele och Göteborg har ständig kontakt med medarbetare på plats, och kan ge uppdaterad information om situationen. PMU:s facilitator i regionen, Christer Stenberg, planerar också att besöka det jordbävningsdrabbade området inom de närmsta dagarna.

Så här kan du stötta:

Ge en gåva direkt via PMU.se
Sätt in en gåva på PG 90 00 50-6. Märk gåvan “Nepal”
Swisha en gåva till nummer 9000506. Märk gåvan “Nepal”
SMS:a NEPAL till 72980 för att ge 100 kronor.

Tack för din gåva den behövs!