PMU på Civil Society Days i Stockholm

Civil Society Days är en årligt återkommande konferens för civilsamhällesorganisationer. Årets mötesplats, som ägde rum 20-22 september, satte ett tydligt fokus på det så kallade krympande handlingsutrymmet för det civila samhället globalt.

Under de senaste fem åren har vi märkt en tydlig trend med tuffare lagstiftningar som begränsat civilsamhällets rörelseutrymme i olika länder. Det gäller till exempel rätten att ta emot medel från utlandet eller försvårande regler för tillstånd och registreringar för verksamhet som bedrivs av kyrkor och civilsamhället. Under dagarna delade olika organisationer sina erfarenheter och potentiella vägar framåt för återigen öka handlingsutrymmet.

Det fördes också samtal om tro och bistånd. Niclas Lindgren, PMU:s direktor, fanns med i rundabordssamtal på temat:” In Service of Democracy and Human Rights? A Roundtable Discussion on Religious Actors in Contexts of Shrinking Civic Space”. Samtalet arrangerades av Svenska Missionsrådet och kunskapsforum för tro och utveckling, ett forum som PMU är aktiva inom. Mer att läsa om samtalet finns här.

PMU hade ett brett deltagande under dagarna och var bland annat med i samtal om jämställdhet, interaktionen mellan svenska ambassader och civilsamhället samt motstrategier för att bemöta det krympande handlingsutrymmet för civilsamhället. Vi var också med som medarrangörer av två seminarier om handlade om att hitta motstrategier mot krympande utrymme för civilsamhällesaktörer inom utvecklingssamarbete, samt om ambassaders roll i att försvara utrymmet och de mänskliga rättigheterna.

Programmet i sin helhet finns på SCSD:s hemsida.

PMU:s poster presenterades av Fredrika Uggla.