PMU på digitala Lappis och Elmiadalen

Den här veckan medverkar PMU på de digitala mötesplatserna Lapplandsveckan och Elmiadalen.

I takt med att fysiska mötesplatser ställs in på grund av pandemin poppar de virtuella lösningarna upp. Den här veckan är det dags för Lapplandsveckan och ett digitalt program som sänds från Elmiamässan i Jönköping under namnet Elmiadalen. I egenskap av ordförande för Världens barn medverkar PMU:s direktor Niclas Lindgren.

Tidigare i juni ordnade Nyhemsveckan digitala mötesplatser och sändningar, och nu har turen kommit till Lapplandsveckan. Den traditionella konferensveckan i Husbondliden inleddes i söndags. Ett program med möten som sänds digitalt presenteras på hemsidan. Utöver det kommer Pingst att ha live-sändningar via sitt Instagramkonto.

– Vi kommer att lyfta PMU:s arbete mot covid –19, berättar Johanna Litsgård Lebourne, kommunikations- och insamlingschef på PMU. Runt om i världen ropar våra partners på stöd i arbetet med att informera och förebygga pandemin, och detta i sammanhang som redan kämpar med otillräckliga resurser. Vi hoppas att många här hemma ska vilja vara med och bidra!

På onsdag den 1/7 är det PMU:s tur att delta i live-sändningen som sänds kl 18.00 i samband med kvällsgudstjänsten. För mer information om program och tider, se Lappis hemsida.

Elmiadalen drivs till förmån för insamlingen Värdens Barn, som PMU också är en del av. Programmet arrangeras den 29 och 30 juni. Niclas Lindgren medverkar den 29 juni kl 10.40-11.10 tillsammans med andra företrädare för det civila samhället, FN och lokala aktörer, som alla möts i ett samtal med rubriken ”Behöver Världens Barn internationell samverkan?”. Moderator är Lottie Knutsson och deltagare från barnpanelen i Världens Barn kommer att vara med och ställa frågor.

– Det känns oerhört viktigt att vara med i så många sammanhang som möjligt och lyfta de frågor som vi brinner för. Vi behöver göra mer för att uppmärksamma hur inte minst barn påverkas av den kris världen nu genomlider. Runt om i världen ser vi hur människor drabbas, både av den direkta hälsokrisen, där hälsovårdens resurser inte räcker till, och genom en djup samhällsekonomisk kris. Det är en utmaning med enorma proportioner, med fördjupad fattigdom och risk för hungersnöd för många av våra medmänniskor. Här behöver vi göra skillnad tillsammans, säger Niclas Lindgren.

Under dagarna pågår också en tävling där idrottare från olika grenar ska mötas på ett lättsamt sätt och det blir även musikunderhållning av bland andra Mariette. Insamlingar och vinst från dagarna går till Världens Barn.

På Elmiadalens hemsida kan man se hela programmet, följa livestreamingen och även skapa en kalenderpåminnelse för det inslag man inte vill missa.

Se programmet och sändningarna här.