PMU på plats i Fryshuset under Internationella kvinnodagen

UN Women Sverige tillsammans med Åttondemarsnätverket anordnar varje år ett firande på den internationella kvinnodagen 8 mars. Åttondemarsnätverket består av ett nittiotal organisationer som tillsammans arbetar för att lyfta kvinnors och flickors mänskliga rättigheter på olika sätt.

I år kommer firandet främst att rikta sig till ungdomar och unga vuxna och med hänsyn till målgruppen hålls evenemanget på Fryshuset. Temat i år är våld.

PMU finns på plats med en monter och ett seminarium samt filmvisning. Måndagen efter firandet lanseras Panzirapporten, med fokus på mödrahälsovård och problemet med fistlar i DR Kongo. I anslutning till detta startar också Vårkampanjen, med fokus på mödrars rätt till hälsa.

PMU:s seminarium hålls kl 13.00 i Aula 2

Läs mer om firandet i Fryshuset den 8:e mars här

Anmäl ditt deltagande i det gemensamma facebookeventet här

Läs mer om lanseringen av Panzirapporten här