PMU på plats under MR-dagarna

2012 års Mänskliga Rättighetsdagar Göteborg, den 12-13 november, dyker ner i glappet mellan de universella rättigheterna vi har på pappret och hur rättigheterna förverkligas i praktiken. Det blir en diskussion om ojämlikhet i resurser, makt och förutsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Om rättvise- och rättighetsfrågor ur ett både globalt och lokalt perspektiv. Och om individens och civilsamhällets möjlighet att förändra och göra skillnad. Totalt hålls cirka nittio seminarier.

PMU representeras av Maria Bard, påverkansstrateg, och har en egen monter.

Läs mer om MR-dagarna här