PMU på plats under Rådslaget

Under rådslaget kommer samtal att föras om Pingst och framtiden. Ägnar sig Pingst och de gemensamma verksamhetsgrenarna åt rätt saker och är arbetet ett stöd för de lokala församlingarna? Görs rätt prioriteraingar och hur ser framtiden ut?

Under dessa dagar kommer många frågor att tas upp och svar söks tillsammans. Bland annat finns ett samtalstorg där PMU deltar.

Läs mer om rådslaget här