PMU-partner uppmärksammas av Europarådet

Tävlingen “NOG” är ett pris som delades ut för tredje gången (tidigare 2007 och 2009) av Europarådet i Strasbourg, Frankrike.

Priset tilldelas staden Belgrad och organisationen Bread of Life för sitt arbete med att stärka romernas rättigheter. Detta är ett arbete som organisationen bedrivit sedan 2005.

Den kristna organisationen Bread of Life arbetar bland annat för att romska barn ska få sina rättigheter tillgodosedda inom utbildning och att de ska känna sig tryggare i samhället. Detta arbete uppmärksammas särskilt i PMU:s julkampanj “Barnens rätt – vårt ansvar”.

Europarådet arbetar för att främja demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Kongressen för lokala och regionala myndigheter (CLRAE) är en del av Europarådet och arbetar särskilt med dessa frågor på lokal och regional nivå.

Denna vecka hålls den “21 Kongressen” i Strasbourg på temat ”Leva tillsammans i värdighet” och fokuserar på samhällets arbete med integration, medborgarnas delaktighet och att öka medvetenheten för mänskliga rättigheter på lokal nivå. Kongressen kommer bland annat att granska en rapport om romernas situation och den roll som lokala och regionala myndigheter har för att främja deras integration.