“PMU-projektet har betytt mycket för oss”

Nordkoreanen Kim Chol Nan är på besök i Sverige och gjorde i veckan en informell visit i Pingsthuset, Flemingsberg. Han har bistått PMU vid implementeringen av det jordbruksprojekt som pågått i landet i 13 år och det är hans första resa till Sverige.

PMU har som en av få utländska organisationer arbetat i Nordkorea, med start 1995, då en svår svältkatastrof pågick i landet. Senare har insatsen övergått i ett långsiktigt projekt, finansierat av Sida, för att stärka livsmedelsproduktionen. Sex jordbrukskooperativ som omfattar 14 000 invånare har utvecklats i två provinser, där man fokuserar på odling av utsädespotatis.

– I ett läge då regeringen strävar efter att förbättra livsmedelssituationen har detta varit rätt projekt att satsa på, säger Kim Chol Nan. Det har fört med sig många värden, bättre tillgång till bra livsmedel och användbar teknisk kunskap, och kooperativen har fått en allt starkare roll i att förmedla insikterna vidare.

Att satsa på potatis ger möjlighet till två odlingssäsonger per år och grödan utgör ett värdefullt alternativ till ris och majs. Genom teknisk kunskap och bättre möjlighet till lagring kan det som produceras bevaras i ett klimat där potatisen normalt snabbt skulle bli förstörd.

Projektet har nu avslutats men PMU undersöker möjligheterna till ett fortsatt samarbete kring jordbruksutveckling i Nordkorea.

– Matbrist är ett stort problem för oss och att hitta en lösning för att hjälpa vårt folk utgör högsta prioritet både för regeringen och för mig personligen, säger Kim Chol Nan. Samarbetet med PMU har betytt mycket för oss. Vi känner förtroende för PMU och vi har lärt oss av varandra under resans gång.