PMU satsar på demokrati trots krympande utrymme

År 2017 var det tolfte året i rad då den demokratiska utvecklingen gick bakåt i fler länder än den gick framåt i. Det visar en ny rapport om demokrati och krympande demokratiskt utrymme som har tagits fram av samarbetsorganisationen Concord, där PMU är en av medlemmarna.

Rapporten sammanställer resultat från olika internationella organ och konstaterar att endast tre procent av världens befolkning lever i vad som kan klassas som öppna demokratiska samhällen.

I rapporten medverkar PMU:s medarbetare, som är verksam i Egypten och bland annat arbetar med religionsdialog.

– Situationen för civilsamhället i Egypten har försämrats de senaste åren och det märks på olika sätt. Nya regler har gjort det väldigt svårt för organisationer att ta emot bidrag, både från utländska givare och inom Egypten, säger han i rapporten.

– Det värsta är att gränserna för vad som är tillåtet hela tiden ändras så det går inte riktigt att veta vad som är lagligt eller olagligt längre. De nya lagarna ger utrymme för tolkningar, till exempel kan en person anklagas för att hota den ’nationella harmonin’, något som kan betyda nästan vad som helst. Det krävs väldigt vaga grunder för att en aktivist ska hamna i fängelse. Utvecklingen skapar en atmosfär av rädsla som får människor att tveka inför att engagera sig.

PMU har i sitt strategidokument Kompass mot 2020 valt att fokusera på mål 16 i FN:s Agenda 2030, de globala mål som ska bidra till att utrota fattigdom och hunger till år 2030. Mål 16 handlar om att bygga fredliga och inkluderande samhällen, och demokratifrågor hör till de verktyg som PMU satsar särskilt på.

­– Rapportens resultat är allvarligt, men samtidigt ser vi att mycket går att göra med rätt resurser. I tider då handlingsutrymmet för civilsamhället och dess organisationer stramas åt av hårdare regler gör de människorättskämpar som sätter sina liv på spel en heroisk insats, och vi är stolta över att få vara med och bidra till deras arbete, säger Mikael Jägerskog, avdelningschef för policy, påverkan och lärande på PMU.

Ladda ner rapporten Tag plats!CONCORDs hemsida.