PMU ställer krav på regeringen i debattartikel i GP

I en debattartikel i Göteborgsposten uttrycker PMU stor oro över den politiska utvecklingen i DR Kongo och den våldsspiral som just nu tycks eskalera i landet.

Undertecknare av debattartikeln, Maria Bard och Niclas Lindgren har precis kommit tillbaka från en resa till östra DR Kongo där de besökt landsbygden och lyssnat in människors frustration över den rådande situationen i landet. Efter det uteblivna parlaments- och presidentvalet i höstas är det människorna som hamnat i kläm. Katolska kyrkan Cenco, som fungerade som medlare mellan presidenten och oppositionen, har dragit sig ur fredsförhandlingarna med motivationen att den politiska viljan att få till stånd ett val inte existerar. Våldet har ökat, vilket både FN och EU reagerat starkt på. Trots detta har man nu dragit tillbaka 3600 man från FN:s Monusco-styrka som finns på plats för att upprätthålla fred och ordning. I artikeln som riktar sig till Sveriges regering, uppmanar PMU regeringen att genom EU och sin plats i FN:s säkerhetsråd göra följande:

* Fortsätta ställa krav på DR Kongos regering och på oppositionen om att avtalet från 2016 ska verkställas och att val därmed hålls under 2017.

* Att ge tekniskt och ekonomiskt stöd till kommande valprocess.

* Utöka de EU-riktade sanktionerna till att gälla fler individer ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, eller som hindrar den demokratiska processen.

* Fortsätta att stödja civilsamhället och människorättsorganisationer som verkar för en demokratisk utveckling i landet.

Läs hela artikeln här: Våldsspiralen i DR Kongo måste brytas av EU och FN

Matilda hector