PMU startar akut katastrofinsats för översvämningsdrabbade i Etiopien

I norra Etiopien, i Afar-regionen, har runt 140 000 människor tvingats bli internflyktingar på grund av den plötsliga översvämningskatastrofen. Bild: Rapport - Interagency Needs Assessment, Afar Region.

Över en miljon människor har drabbats i den översvämningskatastrof som uppkommit till följd av ovanligt kraftiga regnfall i Etiopien i år. Runt 140 000 människor har tvingats bli internflyktingar. Barn och kvinnor är särskilt utsatta.

– Vi kommer att bidra med matstöd, nutritionsstöd till barn, till gravida och ammande kvinnor samt dela ut andra förnödenheter, säger Nadine Eriksson, humanitär koordinator på PMU.

År 2020 har PMU arbetat med fler akuta katastrofinsatser än på många år. Tillsammans med lokala partner har PMU pågående katastrofhjälp i akut uppkomna kriser i både Sydsudan och Zimbabwe. Nu har PMU fått klartecken för att även gå in med akut katastrofhjälp i Etiopien.

Tillsammans med den lokala partnern EMWACDC, som är en av de större evangeliska kyrkornas biståndsorgan, kommer PMU att ge stöd i Afar-regionen, i norra Etiopien, vilken är den region som drabbats allra värst av översvämningarna.

– Familjer har förlorat sina hem, sina ägodelar och boskap, samtidigt som översvämningarna har sköljt bort människors grödor. I alla situationer med ökad otrygghet och brist på mat blir pojkar och flickor särskilt utsatta. Och eftersom det ofta är främst kvinnorna som ser till att familjen har mat, står många kvinnor under särskilt hög fysiskt och mental press, säger Berhan Tesfaye, humanitär koordinator för EMWACDC på plats i Etiopien.

Översvämningarna började redan i somras och intensifierades under september. Detta är under Etiopiens främsta regnsäsong (som kallas kiremt), som har blivit förlängd och förvärrad just i år. Bara i Afar-regionen har omkring 240 000 personer drabbats av översvämningarna.

– Många i Afar-regionen hade redan innan katastrofen dålig tillgång till rent vatten, hälsovård och vägar. Humanitärt arbete i dessa områden är utmanande men vi ser det som ett privilegium att tillsammans med PMU kunna stötta dessa lokalsamhällen, säger Berhan Tesfaye.

– Vid en sådan här översvämning finns stora hälsorisker kopplat till brist på rent vatten. Och hushållens tillgång till mat, som redan var ansträngd, har till stora delar sköljts bort. Flickor och kvinnor löper en större risk att bli utsatta för våld och otrygghet. Då är det extra viktigt att familjer med små barn, och kvinnor som är gravida eller ammar, prioriteras och får riktat stöd. Det gör vi i denna insats, säger Nadine Eriksson från PMU.

Stort fokus ligger på att förse människor med mat och rent vatten. Men projektet kommer också innefatta möjligheter för representanter från lokalsamhället att samlas för träning i hur de kan bättre motstå framtida potentiella katastrofer och extremväder.

EMWACDC har med stöd av PMU arbetat i Afar-regionen i mer än tio år och har därmed en god förförståelse för den lokala kulturen och kontexten. De har en tillit i lokalsamhället och bland lokala ledare – något som är viktigt när man arbetar med utsatta i en katastrofsituation.

– PMU har nu tre pågående insatser genom Sidas finansieringsmekanism för akut humanitär respons. Detta visar att våra lokala partners är relevanta och viktiga humanitära aktörer i deras respektive länder, inte minst vad gäller att arbeta i särskilt svåråtkomliga områden – där stöd behövs som mest, säger Nadine Eriksson.