PMU stöttar humanitär insats vid översvämningar i Nepal

Häftiga översvämningar och jordskred har hittills krävt minst 250 människors liv i södra Nepal, norra Indien och Bangladesh, rapporterar The Guardian. Miljontals människor har förlorat sina hem och i Nepal ska minst 123 människor ha dödats enligt Reliefweb, websida för FN:s samordningsorgan, men siffran kommer med största sannolikhet att stiga.

Det är kraftiga monsunregn som har skapat jordskred och översvämningar där många av de döda har drunknat eller fastnat i förstörda hus.
PMU kommer de närmaste dagarna stötta en humanitär insats i Nepal tillsammans med lokala partners GCDN, Grace Christian Church Council/ Grace Community Development Nepal och UMN, United Mission to Nepal.

– PMU stöttar just nu våra lokala samarbetspartners vad gäller planering av insatsen, bland annat genom att säkerställa koordinering med myndigheter och andra biståndsaktörer för att hjälpen ska nå ut till värst drabbade områden. Vi arbetar för att kunna bistå människor med mat och andra livsnödvändiga åtgärder som behövs under de första veckorna. Människor har förlorat allt; hem, grödor, medmera och behoven är därför enorma, speciellt bland utsatta grupper som de vi riktar in oss mot, säger Jessica Hedman, humanitär koordinator på PMU.

 


Karta:  Reliefweb

Det är bland annat distriktet Siraha som drabbats hårt av översvämningarna vilket har förstört hus och viktiga risgrödor. Tusentals jordbrukare med familjer har tvingats att ta skydd på högre mark när byggnader kollapsat. I området bor folkgruppen Musahar som är en av Nepals fattigaste och mest isolerade grupp av människor. Hjälparbetare vittnar om att många varken har tillgång till mat eller rent dricksvatten efter skyfallen och vägar rapporteras vara förstörda i mer än ett dussin distrikt i södra delen av Nepal.

Polisens talesperson Pushkar Karki säger till AP att dödstalet kan stiga mer när de får in fler rapporter från de avlägsna områdena.

Johanna Litsgård Lebourne

 

Så kan du vara med och stötta insatsen:

  • Bli “Livräddare” – ge 100 kr i månaden
  • SWISHA till 90 00 506, märk talongen “Ge hopp”
  • SMS:a GEHOPP till 72980 för att skänka 100 kr
  • PLUSGIRO 90 00 50-6. Märk gåvan “Ge hopp”