PMU styr om insatser i kampen mot covid-19

De som redan lever i fattigdom drabbas hårdast av spridningen av covid-19.
PMU:s samarbetspartners jobbar i kontexter som är extra sårbara och ropar nu på hjälp för att få stopp på spridningen.
– Vi vill snabbt kunna svara på förfrågan från våra partners om att stärka deras och andras lokala motståndskraft och skyndsamt bidra till att förhindra spridningen av covid-19, säger Ove Gustafsson, programchef på PMU.

Sedan de första rapporterna om covid-19 kom från staden Wuhan i Kina i december, så har viruset fått spridning över hela världen. Mer än en miljon människor har i dagsläget insjuknat. Stora delar av världen är lamslagen – gränser har stängts, människor har satts i karantän och länders ekonomier påverkats.

Flera av PMU:s samarbetspartners är hårt drabbade och vädjar nu om hjälp för att kunna nå ut till befolkningen med information och sjukvårdsmaterial. PMU växlar därför om arbetet för att kunna möta behoven där de är som svårast.
– Flera av våra partners verkar i länder där fattigdomen är utbredd och hälso- och sjukvården bristfällig. I länder där det är krig och konflikt är situationen än mer allvarlig, säger Ove Gustafsson, programchef på PMU.
Flera vittnar om att invånare saknar vatten för att kunna sköta den grundläggande hygienen och i många fall är tvål och desinfektionsmedel en lyxvara. Kunskapen om hur man sköter sin hygien för att undvika spridning är också bristfällig. På flera platser sprids myter om viruset som kan få förödande konsekvenser.

Så sent som den 4 mars meddelade DR Kongo att de haft sitt sista fall av ebola, en epidemi som ledde till 2300 kongolesers död. Bara sex dagar senare upptäcktes det första fallet av covid-19 i landet. Trots att regeringen var snabb med att stänga landets gränser för att förhindra spridningen av covid-19, så har ett 150-tal personer hittills smittats. I Sydkivu där PMU är verksam, har vår samarbetspartner chefsläkaren Denis Mukwege på Panzisjukhuset, utsetts av myndigheterna till att ansvara för bekämpningen av covid-19 i hela provinsen. Men det är ett uppdrag i motgång.
– Coronapandemin kommer bli en enorm humanitär tragedi som Afrika aldrig har skådat. Vi är inte beredda att hantera den. När jag ser vad som har hänt i mer utrustade och utvecklade länder fruktar jag för Afrika. Tusentals människor dör. Sjukhus saknar skyddsutrustning. Afrikanska länder är mindre utvecklade och väldigt fattiga, säger Denis Mukwege.
Trots att DR Kongo nu kan använda den erfarenhet som man drog nytta av under ebola-epidemin, så råder det i dagsläget brist på skyddsmasker, sjukvårdsutrustning och tvätt stationer. Analfabetism är också ett hinder i arbetet med att nå ut med information till befolkningen.

I Burundi vittnar PMU:s partner CEPBU om att alla på ett eller annat sätt redan är påverkade av covid-19. Som ett av världens fattigaste länder, kämpar man för att ta sig vidare efter år av konflikter. Den humanitära situationen är i dagsläget svår. En spridning av viruset skulle få katastrofala konsekvenser för en redan hårt ansträngd och begränsad sjukvård. För att nå ut till avlägsna områden där bristen på information om covid-19 är stor, kommer man att använda sig av kyrkans radiostationer.

I Nepal har i dagsläget bara ett fåtal drabbats av covid-19, men om det får spridning kan det få förödande konsekvenser. Regeringen har därför valt att sätta hela landet i karantän. PMU:s partner UMN bedriver två sjukhus.
– Om det blir ett större utbrott, trots regeringens åtgärder, så kommer sjukhusen att kämpa mot klockan för att rädda liv, säger Bibhu Singh på UMN.

PMU går nu in med ekonomiskt stöd så att våra samarbetspartners kan starta informationskampanjer i avlägsna och utsatta områden. Vi kommer också att ge medel för att köpa in utrustning till sjukhus och skyddsutrustning till sjukvårdspersonal. Flera partners har bett om stöd för att öppna tvätt stationer med tvål och handsprit för att förebygga ytterligare spridning av viruset. Vår partner i Filippinerna kommer att få del av en akut matinsats. Detta på grund av att deras målgrupp, mangyanerna, nyligen drabbades av en tyfon och redan är hårt ansatt.
– Vi är övertygade att dessa insatser kommer att rädda liv och bidra till att våra samarbetspartners bättre kan hantera den utsatthet flera av dem lever i, säger Ove Gustafsson på PMU.

* PMU gör akuta insatser i sex länder.

Var med och stöd arbetet!
Plusgiro 900050-6 eller swish 9000506.
Märk gåvan ”covid-19”.

MATILDA NYAMAI