Efter månader av förhandlingar har EU nu nått en uppgörelse om en lag som syftar till att se till så att mineraler som förs in i EU har hämtats ansvarsfullt, utan finansiering från konflikter, och inte brutit mot mänskliga rättigheter.

I åratal har PMU:s partners i konfliktdrabbade DR Kongo lidit till följd av strider över mineraler som förs olagligt ut ur landet. Tillsammans med Diakonia och chefsläkaren för Panzisjukhuset i Bukavu, Denis Mukwege, har PMU under en längre tid, lobbat för en förändring.
– Tillsammans med andra svenska organisationer och företag har vi fört fram de perspektiv vi fått ta del av från personer i fält, till beslutsfattare i Sverige som varit involverade i arbetet i frågan, säger PMU:s påverkansstrateg Maria Bard.
Hon välkomnar beskedet från EU, men menar att det inte räcker.
– Det är positivt att det kommit ett förslag, men det bör ses som ett första steg i kampen att få till stånd en etisk utvinning och handel med de så kallade konfliktmineralerna. Tyvärr så är det inte tillräckligt omfattande för att det ska ha verklig effekt för befolkningen i krigsdrabbade områden som DR Kongo, där utvinningen av mineralerna sker, säger Maria Bard.
Lagförslaget omfattar enbart en liten del av det som importeras till Europa. Merparten av de mineraler som kommer in i EU är komponenter i andra elektroniska produkter som smartphones och datorer. För dem som importerar dessa är det frivilligt att redovisa varifrån delarna kommer.
Effektiviteten av lagen kommer att ses över när den varit i bruk i några år.

PMU är medlem i nätverket EurAc som också arbetat med frågan på europeisk nivå. Läs deras kommentar om lagförslaget här.