PMU-webben i ny kostym

Det mest tydliga är förändringen av den grafiska profilen som nu följer PMU:s övriga utseende. Dessutom har innehållet förändrats där mycket har städats bort, förenklats och gjorts tydligare.

Sidorna “Stöd arbetet” har genomgått den största förändringen där målsättningen har varit att det ska bli enklare att ge en gåva på nätet.

Joakim Strandh har stått för den grafiska utformningen och Crossnet har ansvarat för den tekniska implementeringen.