PMU:s arbete på Panzisjukhuset inte drabbat av skattetvisten

I onsdags återupptogs arbetet på Panzisjukhuset efter att flera anställda varit ute i demonstration över den skattetvist som uppstod innan jul. Bakgrunden till tvisten är att Panzisjukhuset anser sig ha särbehandlats negativt i skattehänseende i jämförelse med andra referenssjukhus i landet. Sjukhuset har fått krav på sig att betala en viss löneskatt för sin personal, till skillnad från andra referenssjukhus.
En av orsakerna till konflikten i diskussionen om den obetalda skatten, är att Panzisjukhuset av skattemyndigheten ansågs vara ett privat sjukhus, något som chefsläkaren Denis Mukwege satt sig emot. I veckan bekräftade hälsoinspektören för Syd Kivu, Dr. Manu Burhole Masumbuko, att sjukhuset är ett allmänt referenssjukhus som ligger inom ramen för statens sjukvårdssystem.
Personalen på Panzisjukhuset tog emot nyheten från det regionala hälsoministeriet positivt och ser det som ett första steg mot en lösning av den låsta situationen. Men skatteskulden kvarstår och sjukhusets konto är fortfarande låst.

Redan i maj 2014 tog Panzisjukhusets ledning initiativet gentemot den lokala skattemyndigheten och bad om en dialog och en god och rättvis lösning i frågan, vilket hela tiden varit sjukhusets inställning.

PMU ställer sig bakom chefsläkare Denis Mukweges krav på ett mer rättvist och likställt skattesystem, men ser samtidigt vikten av att betala skatt för att ett land ska fungera.
– Vi uppmuntrar staten och Panzisjukhuset att verka för en lösning utan att äventyra driften av sjukhuset eller människors hälsa. Men att frysa sjukhusets bankkonto är inte en lösning på konflikten. Med detta sagt anser vi att lagar och förordningar ska följas och skatter betalas, även i andra projekt som PMU finansierar är vi noga med att lagar och förordningar följs vilket innebär att till exempel löneskatter och sociala avgifter betalas, säger Dag Bohlin på PMU.

Det av PMU arbetsledda och av ECHO delfinansierade SSV-projektet som ger vård till bland annat våldtäktsoffer, har inte drabbats av konflikten och vården till dessa patienter har pågått som vanligt under hela tvisten. Projektets bankkonto har inte varit stängt och man har betalat de skatter och sociala avgifter som skattemyndigheten krävt.

Vad som händer framöver och hur mycket skatt sjukhuset i framtiden tvingas betala är ännu oklart. Just nu pågår förhandlingar mellan Panzisjukhuset och skattemyndigheten och PMU och Läkarmissionen är beredda att vara med och finansiera en skattejurist för att få en lösning på tvisten.

* SSV står för Survivors of Sexual Violence.