PMU:s jämställdhetsarbete lyftes i riksdagsdebatt

I en riksdagsdebatt förra veckan lyfte två olika ledamöter fram PMU:s arbete som positiva exempel för jämställdhet. Debatten handlade om Sveriges feministiska utrikespolitik och man refererade till PMU:s arbete i Kenya och DR Kongo.

Den 22 januari var det debatt i Riksdagen om en skrivelse från regeringen angående Sveriges feministiska utrikespolitik. Under debatten lyfte två olika ledamöter fram PMU:s arbete. Lars Adaktusson (KD) pratade om Denis Mukweges arbete på Panzisjukhuset i DR Kongo och nämnde också att det stöttas av PMU. Han sa: ”I arbetet mot sexuellt våld är Denis Mukwege en förebild värd allt vårt stöd”.

Vidare talade Sara Heikkinen Breitholtz (S) om behovet av att arbeta mot könsstympning. Då beskrev hon ett möte med en av våra samarbetspartners inom FPFK i Kenya, som hade sagt: ”Kyrkan räddade mig, nu hjälper jag andra.” ”Svenska kyrkor och trossamfund kan ha en helt avgörande påverkan här, då är det vår uppgift att se till att dessa goda och progressiva krafter kan bli en del av lösningen”, sa Sara i debatten.
– Att två politiker från två olika partier väljer att lyfta fram det arbete PMU driver för jämställdhet i en utrikespolitisk debatt är ett kvitto på det viktiga arbete PMU gör. Det är också positivt att flera politiker ser betydelsen av kyrkors och trosbaserade organisationers arbete i världen, säger Kristin Elmquist, jämställdhetsrådgivare på PMU.

Du kan se debatten här

MATILDA NYAMAI