PMU:s medarbetare på plats i översvämmade Pakistan

-Livet måste känns hopplöst, framförallt för föräldrar med små barn som lever under sådana här omständigheter, säger Bengt Brolin över en knastrig telefonlinje.

I fem veckor i streck har monsunregnen vräkt ner över den folkrika Sindh-provinsen i sydöstra Pakistan. Vägar och hela byar har dränkts av vatten. 5,4 miljoner människor har drabbats på något sätt, 260 människor har omkommit hittills och nästan en miljon hus har förstörts, enligt FN.

Pakistan är fortfarande försvagat efter förra årets massiva katastrof då landet drabbades av de värsta monsunregnen på 80 år. Cirka 20 miljoner människor drabbades då. Landet befaras nu hamna i livsmedelskris. Genom de återkommande översvämningarna så ökar fattigdomsspiralen eftersom man inte kan bruka sin jord.

– Här i området har man inte fått någon skörd på två år. Utmed vägarna ser jag hur fälten är översvämmade, bomullsodlingarna som snart ska skördas är förstörda, det samma gäller för ris och sockerrören, förklarar Bengt om situationen i byn Achoo Kolhi, en av de platser som han under de senaste dagarna besökt.

-I och med detta ökar priserna på livsmedel kraftigt och männen tvingas iväg från sina hem för att ta sig in till marknaden i stan för att söka efter daglönarjobb.

-Här är landet ganska platt så det finns vatten över allt. Det gör att människor återigen behövt söka sig till vägar och banvallar där man slår sig ner.
Denna översvämning är mindre än ifjol men konsekvenserna för de drabbade blir nu dubbel då man drabbas igen.

-Igår mötte jag en familj som tvingades fly i augusti 2010 då deras hus förstördes av vattenmassorna. I november kunde de återvända när vattnet sjunkit undan för att bygga ett nytt hus. Och idag står huset visserligen kvar men man har vatten utanför sin dörr, berättar Bengt

I samband med översvämningen förra sommaren gav PMU humanitärt stöd, både kort- och långsiktigt. Totalt fick 1 600 familjer stöd med exempelvis mat, hygienartiklar, utsäde, toaletter och getter.

PMU:s samarbetspartner SSEWA-Pak finns på plats och för att genomföra en ny humanitär insats i Sindh-provinsen. I den nya humanitära insatsen, som Bengt Brolin nu förbereder tillsammans med SSEWA-Pak, kommer 1 250 familjer att få stöd med bland annat mat, hygienartiklar och tält.

PMU genomför just nu en insamling för de drabbade i Pakistan:

  • Sätt in din gåva på Plusgirokonto: 90 00 50-6, uppge “Pakistan”
  • Eller ge din gåva direkt via nätet Pakistan insamling