PMU:s partner bistår invånare i Serbien efter översvämningen

Översvämningarna i Serbien i mitten av maj efter cyklonen Tamara, är de svåraste i landets historia. Värst är situationen i centrala och västra Serbien. Flera tusen hus är förstörda, tiotusentals invånare har evakuerats. Många områden är helt isolerade och utan dricksvatten, mat, elektricitet och teleförbindelser. Hela byar har utplånats och jordbruksområden har förstörts, liksom vägförbindelser.

– Evakuerade invånare finns nu på provisoriska uppsamlingsplatser där man vädjar om humanitär hjälp, berättar Jasmina Tosic. Vårt främsta ansvar är nu att bistå medlemmarna i våra församlingar och deras
grannar.

– Vi lokaliserar också målgrupperna för våra projekt, äldre
personer och romer, för att ge dem den hjälp de behöver. En del av dem finns i staden Obrenovac, som hör till de värst drabbade områdena. Romska invånare i de områden där vi har projektarbete, har däremot inte påverkats av
översvämningen, berättar hon.

Bread of Lifes insatser sker i samarbete med övriga organisationer och kyrkor, för att på bästa möjliga sätt bistå befolkningen i landet under den svåra tiden efter katastrofen.

PMU stöder Bread of Lifes arbete med stödundervisning för romska
barn i bosättningarna Zemun och Surcin, för att underlätta deras integrering i
det serbiska samhället. Svensk kontaktförsamling är Smyrna, Göteborg.

För att bistå invånarna i Serbien: Pg 90 00 50-6. Du kan också ge en gåva här. Märk gåvan “drabbade i Serbien”