PMU:s partner med i fredssamtal på högsta nivå i Sydsudan

Antalet invånare på flykt undan striderna i Sydsudan stiger och är nu uppe i 900 000. Cirka 3,7 miljoner människor är i akut behov av mat. PMU:s humanitära insats i landet, tillsammans med svenska pingstförsamlingar, ger drabbade människor bröd för dagen, men bidrar också till fred.

– Era böner och ert materiella stöd betyder mycket och gör skillnad i vårt arbete för bistå folket i vårt land, säger Isaiah Dau, ledare för samarbetspartnern SPC (Sudan Pentecostal Church) i Sydsudan.

Kampen om det politiska ledarskapet har eskalerat till en konflikt mellan de två största etniska grupperna. Kyrkorna i landet samordnar sig nu för att mana till en fredlig lösning och SPC och Isaiah Dau har en nyckelroll att spela.

– Kyrkan deltar nu i fredssamtalet på högsta politiska nivå, efter en inbjudan från både regeringen och oppositionen, berättar Bengt Klingberg, pastor med ansvar för det internationella arbetet i Pingstförsamlingen, Jönköping.

Trots tidigare beslut om eld upphör, fortsätter det att blossa upp nya strider. I ett gemensamt uttalande uppmanar nu kyrkan landets ledare till konkret handling på olika områden för en genomgripande fred. Bland annat betonas vikten av att arbeta med ledarskap, demokratiska institutioner och reformer av organiserade styrkor, utbildning, resursfördelning, försoning och dialog med alla parter i samhället.

– Kyrkan i landet är stor och den är en viktig part i samhället, inte bara inom de religiösa institutionerna utan också i människors liv. Den är en samlande kraft och en moralisk auktoritet vars röst väger tungt, säger Bengt Klingberg.

Flera av de lokala församlingarna inom SPC tar nu också olika initiativ för att samla landets invånare till försoningsprocesser.

– I de områden där strider råder är det svårt att kunna komma in och arbeta, men genom att bearbeta kransområdena förebygger man att konflikten sprider sig, säger Klingberg. En viktig uppgift är också att ingjuta mod hos drabbade människor.

En lång historia av konflikt innebär att arbetet för fred kräver tålamod, menar han. Det finns en stolthet över att ha ett eget land, men det tar tid att bygga en kultur för att hantera meningsskiljaktigheter.

– De förhandlingar som nu pågår är viktiga och jag hoppas att de ska leda till ett avtal som ger förutsättningar för stabilitet. Tillsammans med SPC fortsätter vi att arbeta långsiktigt för en bestående fred i Sydsudan, säger Bengt Klingberg.

Stöd PMU:s humanitära insats i Sydsudan här

Du kan också ge en gåva till PMU:s 90-konto, postgiro 90 00 50-6
Märk gåvan: Sydsudan
Eller sms:a SYDSUDAN till 72980 för att skänka 100 kronor eller sms:a SYDSUDAN200 för att skänka 200 kronor.

Tack för din gåva, den behövs!