PMU:s partner på rikstäckande tv i Bangladesh

PMU:s arbete uppmärksammas på rikstäckande bengalisk tv där tillfälle gavs att uppmana regeringen till större engagemang för utsatta minoritetsgrupper.

Minoritetsgrupper i Bangladesh med eget språk är diskriminerade och blir ofta utnyttjade. De har många gånger svårt att göra sin röst hörda och har svårare att få jobb och utbildning i samma utsträckning som resten av befolkningen. Detta är något som vi tillsammans med vår partner SIL på plats i Bangladesh arbetar med att förändra. Genom organisationens kamp för nästa generations rätt till utbildning på sitt eget minoritetsspråk kan barn i extra utsatt situation i Bangladesh gå i skolan och få kunskap om sina rättigheter. I slutet av februari fick PMU:s arbete genom SIL:s verksamhet uppmärksamhet på den rikstäckande bengaliska tv-kanalen Nagorik där organisationen bland annat fick tillfälle att uppmana regeringen till att stötta dessa utsatta grupper på regeringsnivå. Tv-inslaget har fått god respons från flera håll i Bangladesh, bland annat från andra organisationer och församlingar.
– Det är fantastiskt att vår partner på plats i Bangladesh har fått denna typ av medieuppmärksamhet. Jag skulle inte bli förvånad om detta kommer leda till ringar på vattnet i de frågor vi vill uppmärksamma kring vårt arbete för minoritetsgrupper i Bangladesh, säger Josefin Egerlid Yeboah, PMU:s regionkoordinator för Asien.       

PMU