PMU:s projektledare i Kenya fick Obama-stipendium för studier i USA

Magdalene Kelel har ett arbete fyllt av utmaningar, hemma i massajområdet i Kenya. Hiv är ett stort problem hos folket, och genom bland annat påverkansarbete och utbildning, ska attityderna förändras så att färre smittas. Hon är projektledare, och insatsen som sker tillsammans med FPFK, (Free Pentecostal Fellowship in Kenya).

Magdalene är själv uppväxt under enkla förhållanden på landsbygden.

– Mina föräldrarna saknade utbildning, men de såg till att både jag och mina syskon fick gå i skola, och investerade i mitt liv, berättar hon.

I somras fick hon chansen att åka till USA för att förkovra sig som ledare.

– Unga mellan 25-35 år kunde ansöka till YALI,(Young African Leaders Initiativ), som president Obama startade 2010. Det går ut på att stödja unga ledare i arbetet för att öka tillväxten och välståndet, främja demokratisk samhällsstyrning och stärka freden och säkerheten i hela Afrika. Från Kenya ansökte 5000 personer och 46 av oss blev utvalda. Jag fick komma till Wagner College på Staten Island, New York, för att lära mig mer om civilt ledarskap.

Till höjdpunkterna under veckorna i USA, hörde toppmötet med president Barak Obama, som hon fick vara med på.

– Obama delade med sig av sin vision om partnerskap mellan USA och Afrika. Han uttryckte också hur han inspirerats av unga afrikanska ledares berättelser, vilket var väldigt uppmuntrande. Jag fick tyvärr inte skaka hand med honom, men att få dela tak och höra honom tala på ett så varmt och inkluderande sätt, var spännande och inspirerande.

– Men mest fantastiskt var att få möta Michelle Obama och höra hennes berättelse om resan från ett vanligt liv, med rötter i slaveri, till Vita Huset. Även om ingen av hennes föräldrar läst vid universitetet, såg de till att hon fick bästa möjliga utbildning.” Hon utmanade oss med orden; “Det är vad som bör driva oss alla – hopp om att höja nästa generation att bli starkare, smartare och djärvare än vår egen.” Hennes berättelse påminde om min egen livshistoria och jag blev inspirerad att fortsätta arbeta i mitt samhälle, för att skapa ett bättre liv för den kommande generationen.

När Magdalene så här efteråt ska summera tiden i USA, så beskriver hon den som en ögonöppnare.

– Framförallt förändrades min syn på utveckling. En av de viktigaste lärdomarna är behovet av att arbeta med alla parter i samhället och kartlägga de resurser som finns hos folket för att hitta egna lösningar på problem. Michelle Obama sa att investering i kvinnor och flickor är nyckeln till hållbar utveckling, men alla behöver inkluderas. Hon sa också att ledarskap handlar om att stärka allt vårt folk – män, kvinnor, pojkar och flickor Ä till att uppfylla varenda bit av sin gudagivna potential.