PMU:s samarbete med Sida är inte över

En artikel i tidningen Dagen i dag andas genom sin rubriksättning att PMU:s samarbete med Sida skulle vara över. Så är inte fallet. PMU för för närvarande en dialog med Sida om grunden för beslutet man fattat, och vägen framåt när det gäller samarbetet. Vi talar inte om att PMU inte kan ta del av Sidastöd för verksamheten framöver, även om direktavtalet med Sida skulle upphöra.

Vi menar att beslutet är fattat på delvis gammal, och delvis felaktig, information om PMU, varför dialog med Sida pågår. Denna bild delas av våra revisorer PwC, som säger:

“Vårt övergripande konstaterande är att Sida underbygger sitt beslut genom hänvisning till ett antal flera år gamla (upp till sex år) rapporter, vilka dessutom till viss del ifrågasatts och kritiserats av PMU. Rimligt anser vi vara att PMU bedöms för den status man har idag, och inte vad som var för handen åren 2008 till 2012. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, samtidigt som ett omfattande utvecklingsarbete har bedrivits.”

PMU är del av ett i allra högsta grad levande folkrörelsenätverk i Sverige och globalt, som i samverkan med andra biståndsaktörer når mycket goda resultat för enskilda individer, samhällen och hela länder, vilket syns tydligt när vi nu är inne i slutfasen av vårt arbete med resultatredovisningen för 2011-2013.

Det rör sig om kyrkonätverk med tiotals miljoner medlemmar, som på olika sätt och på olika nivåer påverkar sina samhällen. Det rör sig också om en mängd gräsrotsorganisationer, som kompletterar det vi kan göra tillsammans med stora kyrkonätverk. Det handlar om individers och församlingars långsiktiga engagemang för alla människors värdighet, frihet, värde och upprättelse.

Vi är mycket glada över det goda samarbete vi haft genom åren med Sida, och ser fram emot fortsatt gott samarbete, där PMU med sitt nätverk är en viktig del av folkrörelsesveriges internationella engagemang. Detta oavsett om samtalen med Sida skulle resultera i ett förändrat beslut när det gäller vårt direktavtal, eller om vi får söka Sidastöd på andra sätt för vår stora verksamhet.

Niclas Lindgren, direktor för PMU