PMU:s samarbetspartner förmedlar mat och vatten i Filippinerna

– Skadorna går ännu inte att överblicka efter denna stora katastrof. Vi startar nu en akut insats med mat, vatten, tält och andra förnödenheter i det värst drabbade området, säger Lennart Nolvall, koordinator för PMU:s humanitära arbete. Vi kommer också att finnas kvar i det långsiktiga återuppbyggnadsarbetet.

Insatsen genomförs tillsammans med Christ Centered Fellowship, som PMU tidigare samarbetat med inom byutveckling. Den lokala organisationen är specialiserad på att arbeta förebyggande mot katastrofer (Disaster Risk Reduction) och ett projekt inom detta område planeras just nu i samarbete med PMU.

Invånare på Panay Island, Estancia, San Dionisio, Sara, Concepcion i Iloilo Province och Tibiao, Antique, bistås.

– Genom sitt nätverk når vår partner ut till de mest avlägsna byarna i området och de har stor erfarenhet av humanitära insatser och av återuppbyggnad berättar Maria Wåhlin, koordinator för PMU:s arbete i Filippinerna.

PMU stöder sedan flera år tillbaka ett utvecklingsarbete för ett minoritetsfolk på ön Mindoro. Detta område har klarat sig lindrigare än flera andra.

Filippinerna är ett av de mest katastrofdrabbade länderna i världen med ca 20 cykloner per år samt större jordbävningar. PMU gör årligen humanitära insatser i landet.

Pingstförsamlingar, second hand-butiker och individer engagerar sig för de katastrofdrabbade invånarna i Filippinerna. Bland annat har flera butiker beslutat att skänka dagskassor till PMU:s insamling.

För att ge en gåva till PMU:s insamling gå in HÄR och välj Filippinerna
Eller ge din gåva på Pg 90 00 50 Ä 6. Märk gåvan “Filippinerna”
Du kan också SMS:a TYFON till 72 980 för att ge 50 kr och TYFON100 för att ge 100kr

Din gåva behövs!