PMU:s tankesmedja kommer till Sverige 24–26 oktober

Sedan några år tillbaka arbetar PMU med en global tankesmedja, som samlas varje eller vartannat år. Till tankesmedjan bjuds personer in som utgör en representativ fördelning av PMU:s olika partners och verksamhetsområden, kvinnor och män. Tankesmedjan har som roll att ta upp och diskutera olika frågor där PMU och våra partners ibland har olika utgångspunkt, och ibland inte har någon färdig ståndpunkt. Tankesmedjan arbetar utifrån principen att alla har någonting att bidra med och alla lyssnar till varandra på lika villkor. Syftet är inte i första hand att uppnå konsensus – ibland är det att kunna konstatera att vi tycker olika, och att det är okej. Det är högt i tak, alla åsikter får uttryckas utan att någon blir dömd, och man får uttrycka en åsikt och sedan ändra sig. Målet med mötesplatsen är bättre internationell samverkan och förstärkta internationella utvecklingsinsatser.

PMU:s erfarenhet efter många års dialog med partner i den internationella kontexten är att det fysiska mötet där det finns tillräcklig tid för reflektion och interaktion fungerar som ett redskap för

 • Fördjupade relationer och hållbart samarbete
 • Uppfinningsrikedom och att stimulera att ”tänka utanför lådan”
 • Förbättrade strategier
 • Fördjupad ideologisk och teologisk reflektion

Följande teman tas upp av PMU:s tankesmedja:

 • Partnerskap
 • Strategier
 • Teologi/tro/andlighet
 • Kapacitetsutveckling – för bistånd
 • Tematiska områden – fördjupningar

Tankesmedjan är inte ett beslutande organ.

Tankesmedjan 24–26 oktober i Stockholm har fokus på hur vi ser på vad det innebär att vara en ”faith-based organisation” – vad gör det för skillnad och vad menar vi med begreppet? Vi arbetar utifrån PMU:s Kompass 2020, våra riktlinjer och mål för hur arbetet ska utvecklas fram till år 2020. Totalt antal deltagare i år är 22 personer. Två dagar äger rum på Sigtunastiftelsen och en dag på PMU:s kontor i Alvik tillsammans med PMU:s personal.

Tidigare deltagare i tankesmedjan kan delta digitalt via Padlet eller andra interaktiva medier. Tidigare träffar:

 • 2011 Sri Lanka (inledande möte)
 • 2012 Etiopien och Schweiz
 • 2013 Sverige
 • 2015 Tanzania
 • 2016 Serbien

Följande länder är representerade på årets tankesmedja: Egypten, Etiopien, Kenya, Kongo, Nepal, Palestina, Sri Lanka, Sverige, Togo, Uganda och Zimbabwe.