– PMU kommer under några dagar möta beslutsfattare och andra aktörer inom näringslivet och civilsamhället och lyfta frågor som är relevanta för vårt och våra partners arbete runt om i världen, säger Maria Bard, påverkansstrateg på PMU, som kommer finnas på plats i Almedalen tillsammans med flera andra från PMU.

PMU arrangerar inga egna seminarier i år, men Maria Bard kommer under tisdagen den 5 juli att tillsammans med bland annat Diakonia och Swedwatch, medverka i ett panelsamtal som arrangeras av It-företaget ATEA. Representanter från företaget och organisationerna gjorde nyligen en gemensam studieresa till gruvor i östra DR Kongo där de träffade flera aktörer involverade i utvinningen och handeln med de mineraler som ofta klassificeras som konfliktmineraler.
– I samtalet kommer vi diskutera situationen i DR Kongo gällande konfliktmineraler och även den nyligen beslutade europeiska lagen i frågan. PMU har under lång tid arbetat i östra DR Kongo med utvecklings- och humanitära insatser. Insatser som många gånger hanterar konsekvenserna av en lågintensiv konflikt i regionen. Vi har på olika sätt adresserat de underliggande grundorsakerna till konflikten. I samtalet kommer jag att fokusera på hur denna fråga berör den lokala befolkningen. Hur de ser på utvecklingen i frågan och vilka förväntningar de har på oss i Europa, säger Maria Bard.