Positiv respons på rapport från FN-panel

I ett pressmeddelande från Beyond 2015, som innefattar över 700 organisationer i mer än 100 länder, uttrycks uppskattning över en rapport som man hoppas ska sporra till gemensamma åtgärder för att ta itu med de underliggande orsakerna till den globala fattigdomen, ojämlikheten och miljöförstöringen.

I Millenniemålspanelen som tagit fram rapporten ingår bland andra Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson. Förslagen ska mynna ut i de nya globala utvecklingsmål som ersätter millenniemålen år 2015.

– Vi applåderar panelen för dess djärvhet i att driva de utvecklade länderna att reformera handel, skatter och policys för transparens, att ta itu med olagliga kapitalflöden, att reglera den globala finans- och råvarumarknaden, och att uppmana stora multinationella företag att redogöra för de sociala, miljömässiga och ekonomiska effekterna av sin verksamhet. Dessa åtgärder, mer än biståndet ensamt, kommer bidra till den omvandling som krävs i denna värld. För att denna vision ska bli verklighet krävs det en stor förändring i den politiska viljan och i det globala samarbetet, och det kommer att bli den verkliga utmaningen.
Det säger Neva Frecheville, CAFOD Storbritannien, medordförande inom Beyond 2015 i pressmeddelandet.

Läs hela pressmeddelandet här