PPS i Sri Lanka igång

För representanter från PMU, svenska församlingar och partner i fält är återseendets glädje stor när de möts för höstens sista programplaneringsseminarium, som ska handla om att sätta rätt fokus i det kommande utvecklingssamarbetet i regionen Asien.

Rushika Amarasekera, Lifeline, och Jake Perera, Fridsro, hälsade i dag deltagarna välkomna och enligt nationell tradition inleddes PPS med att nyckelpersoner från de olika länderna tände ljus.

Niclas Lindgren, direktor för PMU talade om hur vi kan bli en större välsignelse för människor runt omkring oss:

– När vi glömmer människor i nöd så glömmer vi vad Gud gjort för oss. Gud hör människors rop på hjälp men gör vi det? Om vi har mer resurser så är vi skyldiga att omsätta dem i att fylla behov runtom i världen.

Han påtalade att samtidigt som vi ser en snabb tillväxt och utvecklig i världen så blir klyftan mellan de rikaste och de fattigaste allt större. Halva världens befolkning lever också i auktoritära samhällen präglade av förtryck. Och de klimatförändringar vi ser drabbar fattiga människor allt hårdare medan de som bär mest skuld till dem klarar sig lindrigt undan.

Till de områden som lyftes fram som viktiga att prioritera de kommande fyra åren hör byggandet av en demokratisk kultur, kvinnors rätt till hälsa och möjlighet till försörjning och anpassning för att överleva klimatförändringar och säkra mat- och vattentillgången. Att minska kvinnors och ungdomars utanförskap i samhällen samt att möta de utmaningar som en ökande urbanisering innebär utgör också prioritet.

Sven-Olof Möller talade om trosbaserade rörelsers roll i utvecklingsprocessen och vikten av att inte göra en uppdelning mellan det andliga och sociala utan tänka helhet. Detta spår byggde också Billy Johansson, representant för svenska pingstförsamlingar, vidare på. Han framhäll också betydelsen av feedback från samarbetspartner i fält:

– Dela med er av hur människors liv förvandlats. Tveka inte heller om att vara transparenta och berätta om era problem. Då kan vi be tillsammans och få se förändring.