PPS i Västafrika: “Kyrkan måste vara den förändring vi vill se i samhället”

Veckan inleddes med ett officiellt öppnande där svenska ambassaden, TV och press var närvarande, vilket ledde till en helsida i tidningen “Le Pays”. Sedan har det arbetats från morgon till kväll.

Dagarna har varit fyllda av presentationer, reflektioner och samtal kring olika frågor och teman. Vad krävs för att bygga ett demokratiskt samhälle? Vad innebär orden rättighetsbärare och skyldighetsbärare? Vad händer efter 2015, det år som satts som slutår för de nuvarande millenniemålen? Hur kan vi jobba med miljöfrågan? Har vi som kyrka ett ansvar att jobba med detta? Och hur kan vi förändra världen genom att höja vår röst för andras rättigheter?

Stor del av samtalen har också fokuserat på hur vi som kyrka och individer måste vara bärare av en god kultur. Det är viktigt för oss alla att inse att det inte bara handlar om vad vi gör utan också om vad vi är i civilsamhället.

På frågan om vad som är det viktigaste med dessa samtal svarar Niclas Lindgren, Direktor för PMU:

– Det viktigaste är att upprätthålla dialogen och tillsammans bearbeta viktiga frågor om vår identitet och vårt uppdrag, att rikta ljuset inåt och inte glömma att vi som kyrka måste vara den förändring som vi vill se i samhället.

I slutet av november är det dags för den fjärde och sista samlingen då lokala partner, svenska församlingar och PMU möts i Sri Lanka för liknande samtal för Asien.