Premiär för årets millennieevent på lördag

Under 2011 genomförde PMU i samarbete med second hand-butiker millennieevent på 11 orter i landet. Syftet var att lyfta millenniemålen och ge butikernas besökare bättre kunskap om dem och PMU:s arbete. Totalt deltog cirka 2450 personer varav 595 gick en tipspromenad, där de fick veta mer om millenniemålen och situationen i DR Kongo.

På lördag är det premiär för årets millennieevent. PMU:s personal finnas på plats i butiken i Mölndal för att lyfta upp den verksamhet som överskottet av butikens intäkter bidrar till. Särskilt kommer DR Kongo och kvinnors rätt till hälsa, vilket är temat för PMU:s vårkampanj, att fokuseras.
Ä Vi hoppas att det kommer mycket folk och att människor för reda på vad vi och PMU står för, säger Lisbeth Edman, föreståndare för second hand-butiken i Mölndal.

Senare under våren kommer även butiker i till exempel Boden, Hässleholm och Ekerö att ta emot PMU:s personal för millenieevent.