Premiär för PMU:s första egna second hand-butik

Den nya butiken, Pingstkyrkans second hand, som är 1700 kvadratmeter stor, ligger på Kardanvägen i Trollhättan och enligt planerna ska portarna slås upp i början av april.
Ä Det känns väldigt spännande och roligt att få öppna en butik i vår egen regi, säger Tommy Granberg, second hand-ansvarig inom PMU InterLife. Vi hoppas kunna visa upp en butik som utgör ett föredöme och ger ett bra överskott till insatser i andra länder.
Ä De stora ytorna ger oss helt nya möjligheter att bereda och iordningställa varorna på bästa sätt, fortsätter han.
Att PMU InterLife nu går in som ägare tror han kommer att innebära att fler församlingar, som inte vill ta huvudansvaret själva, vågar engagera sig i second hand-verksamhet och förhoppningen är att det ska bli många egna butiker framöver.
Butiken får tillgång till personal dagtid under veckorna, dels genom ett samarbete med arbetsförmedlingen, dels genom LP-verksamheten.  
Ä Att vi inte bara genererar medel till arbete utomlands utan också fyller en funktion inom sysselsättning och socialt arbete här hemma känns bra. Det blir en helhet, säger Granberg.
Butiken kommer till att börja med att hålla öppet på lördagar, och då är det församlingens egna medlemmar som arbetar där.
Ä På så sätt får församlingen ett ansikte utåt samhället. En second hand-butik är inte bara en plats där man säljer och köper varor, utan själva mötet mellan människor är också värdefullt, menar Tommy Granberg.
Engagemanget från församlingsmedlemmarnas sida är stort berättar han. Redan har 50-60 personer anmält sig för frivilligarbete, och varorna börjar strömma in.
Sedan tidigare har PMU InterLife ett nära samarbete med 39 församlingar i lika många städer inom konceptet “Pingstkyrkans second hand”.
Ä Vi hade rekordstor försäljning under hösten, men den extremt kalla vintern har dragit ner takten de senaste månaderna. Folk rör sig inte ute lika mycket, och röjer inte bland sina saker, säger Tommy Granberg, som räknar med ny skjuts nu när våren kommer.