President tackade PMU för stöd

Vid nyinvigningen deklarerade presidenten att hälsocentret numera ska räknas som ett sjukhus och att det numera heter Foya Borma Hospital. Presidenten tackade PMU för allt stöd genom åren.

Den 1 september lämnade PMU över sjukhuset till den nationella rörelsen pingströrelsen FPML. Sjukhuset, som ligger i de norra delarna av landet, började att byggas 1960-talet och har under åren fått stöd av PMU och Sida. Under en övergångsperiod kommer PMU att ge ett mindre fortsatt driftsstöd till verksamheten.