Insatser mot covid-19

150 kr

Lägger i varukorg

Genom detta gåvobevis är du med och gör en livsviktig insats för att förhindra spridningen av covid-19 i våra samarbetsländer där några av världens redan mest utsatta människor bor. Genom att få ut information, sprida kunskap och stärka vården kan vi rädda fler.
Tack för din gåva!