Vatten

135 kr

Lägger i varukorg

Att borra brunnar, bygga dammar och reparera vattensystem som förstörts på grund av olika omständigheter, är några av de vatteninsatser som PMU arbetar med runt om i världen. I vatteninsatserna finns ofta även en hälsoaspekt för att motverka sjukdomar som annars kan uppstå på grund av smutsigt vatten, där vi bland annat upplyser om hygien, underhåller vattenkällor och bygger toaletter på skolor.
Minsta gemensamma nämnaren i det här arbetet  är rent vatten, till så många som möjligt!
Genom detta gåvobevis har du gjort det möjligt för en människa att få tillgång till rent vatten – en rent livsviktig gåva.