• Filtrera
Överlevarna får vård på Panzisjukhuset

Överlevarna får vård på Panzisjukhuset

– Om vi inte hade tagits om hand här, så skulle kvinnorna från min hemby vara utplånade. Tack vare doktor Mukwege och personalen på Panzi får vi vård och vår situation förbättras, säger Sara. Hon är en av de kvinnor som drabbats av det sexuella våldet i DR Kongo, som en konsekvens av konflikten som råder i landet. Före konflikten hade Saras familj ett lugnt liv med mat på bordet. Nu kan befolkningen varken odla eller få tag i vatten. Saras make och son dödades och sju av hennes barn flydde. – Jag vet inte var de är idag. Jag har bara ett barn kvar hos mig. Saknaden och oron plågar henne ständigt. Sara själv blev våldtagen och blev sjuk. En dag hörde hon talas om Panzisjukhuset som tog emot kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld och lyckades ta sig dit. En annan som vårdats på Panzisjukhuset är Faida. Hon blev våldtagen av några rebellsoldater när hon var tre år gammal. – Jag såg hur de våldtog mitt barn, detta barn, säger Marie-Louise och pekar på Faida som sitter vid väggen en bit ifrån henne. – Jag identifierar varje våldtagen kvinna med min egen fru. Varje våldtagen mor, med min egen mor. Och varje våldtaget barn med mina egna barn. (Denis Mukwege, chefsläkare och grundare av Panzisjukhuset)Det kongolesiska samhället är skakat i grunden efter 20 år av brutala övergrepp. Allt fler våldtagna kvinnor och barn söker sig till Panzisjukhuset. Stora insatser krävs för att kunna ge överlevare av det sexuella våldet vård. Vården innebär medicinsk och psykosocial vård samt juridisk information och stöd. Projektmålet är att ge kvalificerad vård till kvinnor och barn, samt att arbeta med påverkan och förändring till ökad tillgång på sjukvård samt rättvisa.23 757 patienter har fått vård efter sexuellt våld på Panzisjukhuset mellan sep 1999 och juni 2015.
Projekt: 14516051 (SSV-projektet) Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Projektets upptagningsområde av patienter utgörs främst av de två Kivuprovinserna i DR Kongo med fokus på Panziområdet, Bukavu, Syd-Kivu. Finansiär: Pingst Int. Samarbetspartner: Bucop (Cepac) Huvudområde: Hälsa Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Hälsa och välbefinnande
Fatoma får utbildning på en av de mest utsatta platserna på jorden

Fatoma får utbildning på en av de mest utsatta platserna på jorden

– Om min pappa ber mig att gifta mig så skulle jag säga nej för jag vill få en chans att gå i skolan och lära mig saker. Jag skulle rymma hemifrån, säger Fatoma. Hon är 15 år och älskar att gå i skolan. Om inte PMU hade varit med och gett stöd till en skola i hennes by hade hon aldrig fått gå i skolan och antagligen varit bortgift idag. En verklighet hon delar med många barn världen över. Fatoma bor i en by i Afarregionen i Etiopien – en av de varmaste platserna på jorden. Landskapet runt hennes by är kargt och torrt och öknen breder ut sig så långt ögat når. Vattenbristen gör att det är få som bor i denna utsatta by. PMU stöttar, genom samarbetspartnern Emwacdo, en lokal skola i byn. Fatoma är en av eleverna och hon tar sina studier på största allvar. De flesta av Fatomas vänner har varit gifta i några år vid det här laget, men trots att Fatoma är lite rädd att det ska hända henne också tror hon att hennes föräldrar har förstått vikten av utbildning och därför vågar hon drömma. – Jag drömmer om att utbilda mig till läkare. För att kunna bli det måste jag vara uppmärksam och jobba hårt, säger hon.Huvudmålet med insatsen är att stärka Afar-folket genom att skapa tillgång till utbildning för att därmed långsiktigt förändra inställningen till skolgång och öka kvinnors möjlighet till läs- och skrivkunskaper. Projektmålet är att 750 barn ska få möjlighet till mobil skolgång samt 900 män och kvinnor lära sig läsa och skriva. Självhjälpsgrupper kommer också att skapas för att organisera kvinnor och män och skapa en plattform där olika ämnen, till exempel egenföretagande, mikrokrediter, miljö, jämställdhet med mera, kan diskuteras.
Projekt: 15615041 Geografiskt område: Afar Region, Etiopien Samarbetspartner: Emwacdo Finansiär: Projektet stöttas av Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Jason Vogt
Läs mer
God utbildning för alla
Zimbabwe: Kampen mot hungern

Zimbabwe: Kampen mot hungern

- Allt tyder på att vi snart kommer drabbas av torka. Fembarnsmamman Priscilla Bongos rop på hjälp kom redan tidigt i våras (februari 2016). Under hela våren har det sedan rapporterats om hur El Niño orsakat en förödande torka på flera håll i Afrika. Zimbabwe väntades nå sin värsta period under juli månad. Priscilla är en av de kvinnor som är med i PMU:s försörjningsprojekt i Zimbabwe och som var med i 2016 års sommarkampanj "Hunger". Området där Priscilla och hennes barn bor är hårt utsatt av torkan och bristen på mat och vatten stor. PMU gör i samarbete med lokala partnern Assemblies of God en insats för att rädda barn och familjer i de utsatta områdena från undernäring och svält. Majsgröt, kött och bönor är exempel på mat som distribueras till barnen. I detta projekt kommer 1 529 människor att få mat för överlevnad.Målet med insatsen är friska barn som kan gå i skolan och medverka i undervisningen, samt att säkra mattillgången för de aktuella hushållen i sju månader så att de sedan orka sörja för mat för familjen.
Projekt: 33716001 (Food Relief Project) Samarbetspartner på plats: AOGZ Finansiärer: Pingst Int. Handläggare: Jessica Hedman
Läs mer
Burkina Faso: Nöd lindras efter skyfall

Burkina Faso: Nöd lindras efter skyfall

Den 20 juli 2016 drabbades huvudstaden Ouagadougou i Burkina Faso av skyfallsliknande regn och översvämningar uppstod i området med omfattande skadegörelse på hus, förlust av liv , förlust av ägodelar, husdjur och magasinerad skörd . Översvämningarna tvingade hela familjer att bli inhysta i skolor under svåra förhållanden: Brist på mat, vatten och kläder, liten tillgång till toaletter och tvättmöjligheter och brist på enskildhet med uppkomna konflikter som följd. PMU:s partner i Burkina Faso (EADBT-AMI) anhåller om humanitär hjälp och erhöll 70 000:- från PMUs egna medel samt 30 000:- från Södertälje pingstförsamling. Målet är att ge en lindring till drabbade i området  gällande livsmedel, sovmattor och filtar till 142 drabbade och speciellt utsatta  hushåll i Ouagadougou och omkringliggande byar.
Projekt: 13416001 Målgrupp: 142 särskilt utsatta hushåll i Ouagadougou och omkringliggande byar Samarbetspartner på plats: EADBT-AMI Finansiärer: PMU (egna insamlade medel) och Södertälje pingstförsamling Budget: 100 000 SEK Handläggare: Jessica Hedman
Läs mer
Sydsudan: Flyr från stridigheter till kyrkorna

Sydsudan: Flyr från stridigheter till kyrkorna

Stridigheter bröt ut i Sydsudans huvudstad Juba onsdagen den 6:e juni. Omkring 36 000 människor har flytt sina hem och tagit tillflykt till kyrkor, närliggande områden och FN-baser.  SPC, Sudan Pentecostal Church, stöttas med pengar för matinköp till de som flytt till SPC:s kyrkor. Utdelning av andra essentiella nödvändigheter såsom medicin med mera kan bli aktuellt.
Projekt: 29616021 Samarbetspartner i Sydsudan: Sudan Pentecostal Church Juba (SPC) Finansiärer: PMU (egna insamlade medel) och Jönköping Pingst Budget: 100 000 kr, varav Jönköping Pingst finansierar halva insatsenom 50 000 SEK Handläggare: Jessica Hedman
Läs mer
Unga finner hopp i hopplösheten

Unga finner hopp i hopplösheten

Många ungdomar i Palestina ser ingen framtid och känner sig hopplösa inför situationen i landet. Att vara fast i ett samhälle man inte vill leva i och ständigt längta någon annanstans med vetskapen att det med största sannolik inte kommer bli så, släcker livsgnistan hos många ungdomar. Samhället är väldigt hierarkiskt och barn, unga och kvinnor har lite att säga till om. Att ge ungdomarna i området självförtroendet att försöka påverka det samhälle de lever i, i en riktning som de vill, är målet i detta projekt. De ska få utveckla sin förmåga att motivera det palestinska samhället att utvecklas genom ökad acceptans och förståelse och genom att se det gemensammas bästa. De lokala auktoriteterna ska få mer tillit till ungdomarnas kapacitet att vilja förbättra sina samhällen och ge dem möjlighet och förtroende att vara mer aktiva medborgare. En ungdomsakademi startas där målet är att 150 ungdomar, både kristna och muslimer, får lära sig om mänskliga rättigheter och civilengagemang och driva en sakfråga för att praktiskt kunna förändra sin egen och samhällets situation till det bättre.
Projekt: 33315021 Huvudområde: Demokrati (ungdomar, Västbanken) Geografiskt område: Västbanken, Palestina. Finansiär: Sida stöttar detta projekt vilket innebär att varje krona tiodubblas. Målgrupp: Unga kvinnor och män, skyldighetsbärare, till exempel lärare, myndighetspersoner, politiker och lokala organisationer. Handläggare: Hanna Toorell.
Läs mer
Byutveckling för karmarongfolket i Mugu

Byutveckling för karmarongfolket i Mugu

Mugu med sina 55 000 invånare är ett av de minst utvecklade distrikten i Nepal. Det ligger avlägset, arbetslösheten är hög, jordbruks- och djurhållningsmetoderna är dåliga och andelen läskunniga är låg. PMU:s lokala samarbetspartner jobbar för att möta de mest grundläggande behoven hos befolkningen. Familjer där någon har ett funktionshinder får försörjningsmöjligheter, flera barnklubbar har grundats där barnen aktivt bidragit till samhällsutvecklingen genom att reparera ett dricksvattensystem och flera flickor från lägre kaster har fått stipendier som gett dem möjligheten att gå i skolan. Det viktiga arbetet fortsätter för minoritetsfolket karmarong - din gåva behövs!
Projekt: 24815021 Byutveckling Mugu (Nepal) Geografiskt område: Tre byområden (Mangri, Pulu och Kimri) befolkade med minoritetsfolket Karmarong som ligger i Karnali zone, Karen-bältet i Mugu-distriktet i Nepal. Finansiär: Arbetet bedrivs i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Samarbetspartner i fält: United Mission to Nepal Kathmandu Handläggare: Maarit Liljegren
Läs mer
Parlamentariker utbildas i god samhällsstyrning

Parlamentariker utbildas i god samhällsstyrning

Etiopien är ett land som kantas av problem med fattigdom, korruption och dåligt styre. PMU har en unik ingång att vara med och bidra till förändring genom sitt samarbete med Etiopiska evangeliska alliansen (ECFE) som undervisar 121 av landets parlamentariker genom kristna riksdagsgrupper om god samhällsstyrning och anti-korruption utifrån bibliska principer. ECFE har ett stort nätverk bland kyrkor runtom i landet och utöver arbetet med parlamentarikerna, så undervisar man också församlingsledare, universitetslektorer och banktjänstemän i kyrkorna, kring samma tema. Genom ditt bidrag kan fler få kunskap om hur man styr ett samhälle på ett gott sätt.
Projekt: 15615061 Huvudområde: Demokrati Geografiskt område: Hawassa, Oromia och delar av Ethio Somali-regionen, Afar och Gambella (Etiopien) Samarbetspartner: ECFE, Etiopiska evangeliska alliansen Finansiär: Projektet drivs i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Jason Vogt
Läs mer
Barnarbete motverkas i Zimbabwe

Barnarbete motverkas i Zimbabwe

I Zimbabwe är barnarbete ett stort problem och i områden som präglas av fattigdom försummas ofta barnen. Genom ett PMU-stött projekt som drivs av Assemblies of God, jobbar man med att öka medvetenheten om barns rättigheter och vikten av utbildning. I föräldragrupper och skolor lär man ut att barn ska få medverka i beslut som rör dem, att barnmisshandel är fel och att barn ska behandlas lika oavsett kön. I sex områden runtom i landet får 180 barn i 3-5-årsåldern också möjlighet att gå i förskola och lärarna få undervisning i hur de lär barnen att bli självständiga och ansvartagande individer.
Projekt: 33715011 Barnsrättsprojekt (Child Rights Project) Geografiskt område: Gokwe, Gweru, Chipinge, Gwanda, Bulawayo och Harare (Zimbabwe) Finansiär: Projektet stöttas av Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas. Samarbetspartner ute i fält: Assemblies of God Handläggare: Jason Vogt
Läs mer
Minoritetsgrupper lär sig läsa och skriva på sitt eget språk

Minoritetsgrupper lär sig läsa och skriva på sitt eget språk

Att kunna läsa och skriva på sitt modersmål är inte en självklarhet för alla. Förutom Pakistans två nationella språk, engelska och urdu, så finns många andra språkgrupper i landet. För att bevara de inhemska språken driver PMU:s partner, Forum for Language Initiatives, ett projekt inom sju språkgrupper i norra Pakistan. I mars 2015 avslutades ett treårsprojekt, och i samband med detta hade man ett boksläpp för ett av språken som man arbetar med. Med på tillställningen fanns andresekreteraren på svenska ambassaden i Islamabad, och Unescos chef för arbetet i Pakistan. Översättningsarbetet fortsätter och ditt stöd behövs för att fler ska få lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Projektet inriktar sig främst på barn från minoritetsgrupper och deras föräldrar, lokala organisationer och myndigheter.
Projekt: 26015001 Huvudområde: Utbildning (minoriteter) Geografiskt område: Landsbygd i norra Pakistan (KPK-regionen) Samarbetspartner: Forum for Language Initiatives Islamabad Finansiär: Arbetet drivs i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Maarit Liljegren
Läs mer
Kvinnligt entreprenörskap i Tanzania

Kvinnligt entreprenörskap i Tanzania

Kvinnor i Tanzania har relativt små möjligheter att starta företag eftersom markägande och makten över resurserna innehas av männen. Projektet kommer bidra till ökad jämställdhet samt stärka kvinnors inflytande i hemmet och samhället, samt ge möjlighet att bedriva affärsverksamhet, inta ledarpositioner i samhället och bevaka sina rättigheter. Projektet kommer uppmuntra och vägleda kvinnor så att de får bättre förutsättningar att bidra till utveckling i Tanzania. – Efter entreprenörskapsutbildningen så bestämde jag mig för att hyra ett rum och starta min egen skräddar-verksamhet, säger Theodora Simon från Mkata i Tanga-regionen, som också tar emot lärlingar för att få en extra inkomst när affärerna går sämre. Målgrupp för projektet är 1 800 kvinnor, män, lokala ledare och myndighetsrepresentanter i olika distrikt i Tanzania. Aktiviteter i projektet inkluderar utbildningar för kvinnor i entreprenörskap, ledarskap, mänskliga rättigheter med mera.
Projekt: 30711011 Huvudområde: Försörjning och jämställdhet Geografiskt område: Nationellt Samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) Finansiär: Projektet finansieras av Sida, vilket betyder att varje krona från PMU tiodubblas. Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Gemensamma krafttag för miljön i Nandi Hills

Gemensamma krafttag för miljön i Nandi Hills

Nandi Hills i Kenya är särskilt utsatt för störtfloder och avskogning till följd av både klimatförändringar och mänsklig påverkan. Genom att öka användningen av system som tar tillvara på regnvatten, plantera träd, introducera hållbarare alternativ till eldning med kol, lära sig om sophantering och samarbeta med myndigheter, är målet med projektet ett förstärkt och utbildat civilsamhälle som kan möta olika regionala miljöutmaningar. Målet är också att människorna i regionen får en större förståelse för sitt eget ansvar och för de miljöinsatser som myndigheterna gör. – Sedan projektet startade har vi sett hur befolkningens inställning gradvis förändrats. Många brydde sig inte om miljön för att de inte hade kunskapen. Nu ser man en motivation att förändra som kommer inifrån och vi börjar kunna jobba tillsammans för att öka antalet träd i regionen och bevara miljön. (Mr Andrew Omam, Kenya Forest Officer)
Projekt: 20311051 Huvudområde: Hållbar miljö och miljöskydd Geografiskt område: Nandis sluttningar - Meteitei, Mbogo valley, Thessalia och Tamu. Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK) Finansiär: Projektet finansieras helt av egna insamlade medel till PMU. Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Byutveckling i Bangladesh

Byutveckling i Bangladesh

Projektet har som mål att kvinnor och barn i målgruppen ska uppleva en ökad jämställdhet och ökade försörjningsmöjligheter och genom detta få större inflytande i samhället. Till detta kommer också utbildning, hälsa och ett socialt skydd. För att få till stånd en bestående förändring måste vi arbeta mot många olika grupper i samhället, därför sker utbildning både för myndigheter, lärare i skolorna, kvinnorna och barnen samt deras familjer och grannar. Påverkansarbetet är en viktig del i projektet för att öka jämställdheten för utsatta kvinnor och barn.
Projekt: 11815011 Huvudområde: Byutveckling, kvinnor och barns rättigheter Samarbetspartner: Promoting Alternative Resources for Active Society Gazipur Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Maarit Liljegren
Läs mer
Urfolket på Mindoro kämpar för att få finnas till

Urfolket på Mindoro kämpar för att få finnas till

Urfolket mangyanerna är troligtvis en av de mest utsatta och marginaliserade grupperna i hela Filippinerna. De lever uppe i bergen på ön Mindoro och de flesta existerar inte – på papperet. Utan medborgarskap har de ingen rätt att rösta, ingen rätt till sjukvård eller till skolgång. Trots att det finns lagstiftning på plats som ska skydda mangyanernas mänskliga rättigheter, finns det stora brister i genomförandet. Genom att ge kapacitetsstärkande utbildningar kan lokala ledare arbeta för sina rättigheter och driva påverkansarbete med lokala myndigheter för att få sina rättigheter tillgodosedda. För att nå dit handlar en del i projektet om, för oss, så självklara saker som att lyfta självkänslan – ”jag är värd någonting”, ”jag räknas”, ”min röst betyder något”. En annan viktig del i projektet är att minska diskrimineringen och fördomarna om mangyanerna och att erbjuda läs- och skrivutbildning för både barn och vuxna. ”Nu när vi lärt oss läsa och skriva kan vi aldrig bli lurade igen.”, säger Sisar Masalansan, före detta ledare av Irayastammen.
Projekt: 15915001 Huvudområde: Mänskliga rättigheter Geografiskt område: Östra och västra delarna av Mindoro (Filippinerna) Samarbetspartner: Pampamayanang Mangyan Ugnayan Inc. Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Maria Wåhlin
Läs mer