• Filtrera
Överlevarna får vård på Panzisjukhuset

Överlevarna får vård på Panzisjukhuset

– Om vi inte hade tagits om hand här, så skulle kvinnorna från min hemby vara utplånade. Tack vare doktor Mukwege och personalen på Panzi får vi vård och vår situation förbättras, säger Sara. Hon är en av de kvinnor som drabbats av det sexuella våldet i DR Kongo, som en konsekvens av konflikten som råder i landet. Före konflikten hade Saras familj ett lugnt liv med mat på bordet. Nu kan befolkningen varken odla eller få tag i vatten. Saras make och son dödades och sju av hennes barn flydde. – Jag vet inte var de är idag. Jag har bara ett barn kvar hos mig. Saknaden och oron plågar henne ständigt. Sara själv blev våldtagen och blev sjuk. En dag hörde hon talas om Panzisjukhuset som tog emot kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld och lyckades ta sig dit. En annan som vårdats på Panzisjukhuset är Faida. Hon blev våldtagen av några rebellsoldater när hon var tre år gammal. – Jag såg hur de våldtog mitt barn, detta barn, säger Marie-Louise och pekar på Faida som sitter vid väggen en bit ifrån henne. – Jag identifierar varje våldtagen kvinna med min egen fru. Varje våldtagen mor, med min egen mor. Och varje våldtaget barn med mina egna barn. (Denis Mukwege, chefsläkare och grundare av Panzisjukhuset) Det kongolesiska samhället är skakat i grunden efter 20 år av brutala övergrepp. Allt fler våldtagna kvinnor och barn söker sig till Panzisjukhuset. Stora insatser krävs för att kunna ge överlevare av det sexuella våldet vård. Vården innebär medicinsk och psykosocial vård samt juridisk information och stöd. Projektmålet är att ge kvalificerad vård till kvinnor och barn, samt att arbeta med påverkan och förändring till ökad tillgång på sjukvård samt rättvisa. 23 757 patienter har fått vård efter sexuellt våld på Panzisjukhuset mellan sep 1999 och juni 2015.
Projekt: 14520031 (SSV-projektet) Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Projektets upptagningsområde av patienter utgörs främst av de två Kivuprovinserna i DR Kongo med fokus på Panziområdet, Bukavu, Syd-Kivu. Finansiär: Pingst Int. Samarbetspartner: Bucop (Cepac) Huvudområde: Hälsa Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Hälsa och välbefinnande
Fatoma får utbildning på en av de mest utsatta platserna på jorden

Fatoma får utbildning på en av de mest utsatta platserna på jorden

– Om min pappa ber mig att gifta mig så skulle jag säga nej för jag vill få en chans att gå i skolan och lära mig saker. Jag skulle rymma hemifrån, säger Fatoma. Hon är 15 år och älskar att gå i skolan. Om inte PMU hade varit med och gett stöd till en skola i hennes by hade hon aldrig fått gå i skolan och antagligen varit bortgift idag. En verklighet hon delar med många barn världen över. Fatoma bor i en by i Afarregionen i Etiopien – en av de varmaste platserna på jorden. Landskapet runt hennes by är kargt och torrt och öknen breder ut sig så långt ögat når. Vattenbristen gör att det är få som bor i denna utsatta by. PMU stöttar, genom samarbetspartnern Emwacdo, en lokal skola i byn. Fatoma är en av eleverna och hon tar sina studier på största allvar. De flesta av Fatomas vänner har varit gifta i några år vid det här laget, men trots att Fatoma är lite rädd att det ska hända henne också tror hon att hennes föräldrar har förstått vikten av utbildning och därför vågar hon drömma. – Jag drömmer om att utbilda mig till läkare. För att kunna bli det måste jag vara uppmärksam och jobba hårt, säger hon. Huvudmålet med insatsen är att stärka Afar-folket genom att skapa tillgång till utbildning för att därmed långsiktigt förändra inställningen till skolgång och öka kvinnors möjlighet till läs- och skrivkunskaper. Projektmålet är att 750 barn ska få möjlighet till mobil skolgång samt 900 män och kvinnor lära sig läsa och skriva. Självhjälpsgrupper kommer också att skapas för att organisera kvinnor och män och skapa en plattform där olika ämnen, till exempel egenföretagande, mikrokrediter, miljö, jämställdhet med mera, kan diskuteras.
Projekt: 15615041 Geografiskt område: Afar Region, Etiopien Samarbetspartner: Emwacdo Finansiär: Projektet stöttas av Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Jason Vogt
Läs mer
God utbildning för alla
Stöd till kvinnor på Maison Dorcas

Stöd till kvinnor på Maison Dorcas

I DR Kongo kan våldtäkterna leda till stor skam och offren förskjuts ibland från sina familjer och kan inte återvända till sina byar efter sjukhustidens slut. För dem finns transitboendet Maison Dorcas där kvinnor som vårdats inom ramen för Survivors of sexual violence (SSV) -projektet erbjuds eftervård och uppföljning. Ofta har kvinnorna med sig sina barn. Programmet är holistiskt och består av de tre huvudkomponenterna logi, utbildning och psykosocialt stöd. Verksamheten inkluderar matförsörjning, logi, psykosocial behandling, hälsovård och de boende kan delta i inkomstgenererade aktiviteter och alfabetiseringskurser för att lättare kunna ta sig ut den fattigdom som många av dem lever i. Kvinnorna får också juridiskt stöd efter övergreppen.
Projekt: 14520021 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Sydkivuprovinsen, DR Kongo Finansiär: Sida Samarbetspartner: Bucop/Cepac Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Minskad mödra- och spädbarnsdödlighet i Tanzania

Minskad mödra- och spädbarnsdödlighet i Tanzania

Mödra- och spädbarnsdödligheten är fortfarande en utmaning i Tanzania och regionen Tabora. I Nkinga-sjukhusets upptagningsområde är antalen mycket höga, men genom tidigare PMU-projekt och projekt för nyfödda har vi kunnat se en minskning med 59,1 procent av mödradödligheten och 32,3 procent av spädbarnsdödligheten. I denna andra fas riktar vi in oss på nya distrikt på ett liknande sätt som under fas ett. Det sker genom att utbilda lokal hälsovårdspersonal samt gravida kvinnor och fäder. Vi stöder också lokala samhällen att skapa hållbara strukturer som ger stöd för ökad kunskap och kapacitet när det gäller hälsa.
Projekt: 30718001 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Nzega district och Igunga district i Tabora governate, Tanzania Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Tanzania, Dar es Salaam Finansiär: Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Andreas Alexandersson  
Läs mer
Rätt till utbildning i Uganda

Rätt till utbildning i Uganda

Projektet arbetar i ett område som har blivit mycket påverkat av rebellgrupper under tidigare konflikter i Uganda. Många människor som har varit flyktingar under flera år har nu återvänt till sina hemtrakter, men har på grund av konflikten inte fått någon utbildning. Projektet vill utveckla kapaciteten i området för att öka läs- och skrivkunnigheten tillsammans med entreprenörskap. Projektet verkar bland annat genom att skapa grupper för samverkan och självhjälpsgrupper som ska bedriva påverkan gentemot myndigheter för att öka samhällets stöd. Mänskliga rättigheter är en bas genom hela projektet.
Projekt: 32115001 Huvudområde: Utbildning Geografiskt område: Rakai, Bundibugyo och Gulu, Uganda Samarbetspartner: Pentecostal Ministries of Uganda Churches Fort Portal Finansiär: Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Försörjning för hiv-positiva

Försörjning för hiv-positiva

Projektet syftar till att ge ökad hälsa, försörjningsmöjligheter och social status för människor som lever med hiv och aids. Tillgång till näringsriktig mat, inkomstgenererande aktiviteter och ökad kunskap om hiv och aids är viktiga värden i insatsen för att förbättra människors levnadssituation. Ett syfte i projektet är också att öka medvetenheten hos samhället och bryta stigmatiseringen. Vikten av att inkludera kvinnor i beslutsfattande är också avgörande för att nå den förändring man söker gällande jämställd försörjning och trygghet. Nätverkande och samarbete i kampen mot hiv och aids är också väsentligt, och i projektet arbetar man med att öka förståelsen och acceptansen hos bland annat traditionella ledare.
Projekt: 33715001 Huvudområde: Hälsa, försörjning Geografiskt område: Gokwe, Gwanda, Bikita, Bulawayo Samarbetspartner: Assemblies of God, Zimbabwe Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Malin Canslätt
Läs mer
Försörjningsstöd i Irak

Försörjningsstöd i Irak

De  humanitära behoven i Irak är fortsatt stora och ungefär 3 miljoner människor lever som internflyktingar. Många familjer har tvingats fly undan den islamska staten och har svårt att hitta meningsfull sysselsättning och försörjningsmöjligheter. Många familjer har också svårt att få inkomsterna att räcka ihop. PMU jobbar tillsammans med Tearfund för att hjälpa internflyktingar och andra utsatta människor att hitta lämplig försörjning genom utbildning i företagande, liksom inom olika yrken, hjälp att skriva CV etc. I projektet finns också möjlighet att få bidrag till att kunna starta upp ett mindre företag. Projektet pågår till början av 2018.
Projektnr: 18716001 Huvudområde: Humanitärt stöd, Försörjning Geografiskt område: Kurdiska regionen, Irak Samarbetspartner: Tearfund Finansiär: Projektet finansieras av PMUs insamlade medel Handläggare: Madeleine Ahlgren
Läs mer
Mänskliga rättigheter och byutveckling

Mänskliga rättigheter och byutveckling

Att kunna läsa och skriva är en grundläggande rättighet som många kvinnor inte har fått eftersom de aldrig gått i skolan. Genom detta projekt arbetar man för att ändra på den situationen och ge kvinnor färdigheter genom alfabetiseringsklasser. Där får de även kunskaper om andra ämnen som ger dem möjlighet att själva förändra sina liv. Lärarna har fått undervisning om miljöfrågor och kvinnors mänskliga rättigheter. Dessa ämnen diskuterar man i grupperna och kvinnorna börjar agera på det de lärt sig. De får även tillgång till små mikrokrediter att investera i sin egen verksamhet. Även i detta projekt har man startat bykommittéer där män deltar i seminarier kring byutveckling, ledarskap och kvinnors rättigheter. Detta leder steg för steg till förändrade attityder kring kvinnors plats i samhället.
Projekt: 22815011 Huvudområde: Jämställdhet Geografiskt område: Tre regioner i Mali: Koulikoro, Ségou och Mopti Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu de Mali, Bamako Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Kvinnokooperativ för hälsa och försörjning

Kvinnokooperativ för hälsa och försörjning

På många platser i landet saknas tillgång till sjukvård. Det här projektet arbetar med att ge människor i ett antal byar mer kunskap om hälsa och mänskliga rättigheter, såväl ledare som befolkningen i stort. Man har motiverat byborna att tillsätta bykommittéer som ska verka för att utveckla sina egna samhällen och samarbeta med de 20 kvinnokooperativ som också skapats. Inom dem får ett tusental kvinnor undervisning om miljöfrågor, mänskliga rättigheter och hur man förbygger sjukdomar. Man pratar mycket med både byledare och kvinnor om de negativa effekterna av könsstympning. Kvinnor från olika folkgrupper möts inom dessa kooperativ och har börjat umgås och samarbeta. De har fått tillgång till mikrokrediter som de investerar i små inkomstgivande aktiviteter.
Projekt: 22815001 Huvudområde: Byutveckling 2, hälsa Geografiskt område: Städer och byar i regionen Mopti i centrala Mali Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu de Mali, Bamako Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Hygien och hälsa på landsbygden

Hygien och hälsa på landsbygden

I många byar på landsbygden saknas kunskap om hygien och hälsa. Detta projekt arbetar med att sprida kunskap, träna volontärer till att bli lokala ”hälsoexperter”, samla dem i hälsokommittéer som sedan själva undervisar befolkningar genom stormöten mitt i byn. Där får befolkningen lära sig mer om HIV-prevention, mödravård, vikten av familjeplanering mm. Man samlar även personer som är HIV-positiva i små stödgrupper där de kan stötta varandra, dela erfarenheter och få mod att ta plats i sina samhällen. Ett antal barn som förlorat sina föräldrar genom aids får nu sin skolavgift betald tack vare projektet.
Projekt: 13415021 Huvudområde: Byutveckling, hälsa Geografiskt område: Réo, Houndé, Bobo, Koudougou, Burkina Faso Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Ouagadougou Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Alfabetisering och mikrokrediter för kvinnor

Alfabetisering och mikrokrediter för kvinnor

Om man inte kan läsa, skriva eller räkna får det oerhörda konsekvenser för det dagliga livet. Man kan inte läsa instruktioner som kommer med medicin, man kan inte räkna den växel man får tillbaka på marknaden och man kan inte hjälpa sina barn med läxorna. Detta är situationen för många kvinnor i Burkina Faso. Därför fokuserar detta projekt på att lära framför allt kvinnor, och i någon mån även män, att lära sig läsa, skriva och räkna. En viktig del av lektionerna är att diskutera ämnen som HIV-prevention, mänskliga rättigheter, hygien och miljöförstöring. Projektet arbetar också med att stötta dem i deras småföretagande eller jordbruk. De får lära sig mer om administration och ekonomi men får även gå en kurs i något ämne som relaterar direkt till det de försörjer sig på. De får sedan en mikrokredit för att investera i sin verksamhet. De organiserar sig i sparkooperativ där de regelbundet sparar en liten summa som läggs i en gemensam kassa. På så sätt kan de själva låna ut pengar till sina medlemmar i tur och ordning, även efter att projektet slutat.
Projekt: 13415011 Huvudområde: Jämställdhet Geografiskt område: Flera provinser i västra Burkina Faso Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Ouagadougou Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Utbildning för flickor i Burkina Faso

Utbildning för flickor i Burkina Faso

Många fattiga familjer väljer att bara betala skolavgifter för söner, eftersom man tänker att döttrarna ändå ska gifta sig och ta hand om sin familj. Det här projektet handlar om att stärka barns rätt till utbildning, speciellt flickors. Genom att ge mikrokrediter till fattiga kvinnor samtidigt som man har undervisning om alla barns rätt att gå i skolan vill man förändra attityder och samtidigt göra det möjligt för fattiga familjer att betala skolavgiften för alla sina barn. I de skolor man samarbetar med har elevklubbar startats där elever får lära sig mer om miljöfrågor och om flickors och pojkars lika värde men där man även arbetar praktiskt genom att göra det fint på skolområdet och plantera träd. Elevklubbarna delar med sig av det de lärt sig bland annat genom att uppträda med drama på andra skolor, på torget i byn osv. Projektet organiserar också kompetensutveckling för lärare, både vad gäller pedagogik och miljö-och jämställdhetsfrågor.
Projekt: 13415001 Huvudområde: Utbildning Geografiskt område: Flera provinser i Burkina Faso Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Ouagadougou Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Hälsa och bättre miljö för massajerna

Hälsa och bättre miljö för massajerna

Massajerna i Kenya är beroende av boskapsskötsel. Klimat- och miljöförändringar påverkar deras möjligheter till försörjning alltmer för varje år. Genom metoden HCD, som syftar till att bygga upp ett förtroende hos massajfolket, fokuserar projektet på kvinnors rättigheter och på att åstadkomma nödvändiga beteendeförändringar samt på att arbeta förebyggande med hälsa och miljö. Genom mindre grupper som samarbetar och påverkar sin närmiljö kan ansvaret spridas så att allt fler bidrar. Projektet arbetar också mot myndigheter och lokala ledare som är beredda att ta ansvar kring frågor om HIV/Aids och miljö.
Projekt: 20315001 Huvudområde: Jämställdhet, Miljö. HIV&Aids Geografiskt område: Narok region, Kenya Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Nairobi Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Flickor får rätt att slippa könsstympning

Flickor får rätt att slippa könsstympning

På landsbygden i Kenya är traditionell könsstympning av flickor fortfarande utbrett. Det leder till ett ofta livslångt lidande för flickorna och är en grov kränkning av deras rättigheter. Genom projektet kommer man att minska könsstympningen i området genom att arbeta för att ändra attityder och öka kunskaper kring könsstympning på ett kulturellt anpassat och hållbart sätt. Påverkansarbetet, som riktas till traditionella ledare, föräldrar, män/pojkar och även till flickorna själva, kompletteras av att man bl a stärker flickors rätt till utbildning och försörjning.
Projekt: 20320021 Huvudområde: Könsstympning Geografiskt område: Olgulului i Kajiado South County, Kenya Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Nairobi Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer