• Filtrera
Överlevarna får vård på Panzisjukhuset

Överlevarna får vård på Panzisjukhuset

– Om vi inte hade tagits om hand här, så skulle kvinnorna från min hemby vara utplånade. Tack vare doktor Mukwege och personalen på Panzi får vi vård och vår situation förbättras, säger Sara. Hon är en av de kvinnor som drabbats av det sexuella våldet i DR Kongo, som en konsekvens av konflikten som råder i landet. Före konflikten hade Saras familj ett lugnt liv med mat på bordet. Nu kan befolkningen varken odla eller få tag i vatten. Saras make och son dödades och sju av hennes barn flydde. – Jag vet inte var de är idag. Jag har bara ett barn kvar hos mig. Saknaden och oron plågar henne ständigt. Sara själv blev våldtagen och blev sjuk. En dag hörde hon talas om Panzisjukhuset som tog emot kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld och lyckades ta sig dit. En annan som vårdats på Panzisjukhuset är Faida. Hon blev våldtagen av några rebellsoldater när hon var tre år gammal. – Jag såg hur de våldtog mitt barn, detta barn, säger Marie-Louise och pekar på Faida som sitter vid väggen en bit ifrån henne. – Jag identifierar varje våldtagen kvinna med min egen fru. Varje våldtagen mor, med min egen mor. Och varje våldtaget barn med mina egna barn. (Denis Mukwege, chefsläkare och grundare av Panzisjukhuset)Det kongolesiska samhället är skakat i grunden efter 20 år av brutala övergrepp. Allt fler våldtagna kvinnor och barn söker sig till Panzisjukhuset. Stora insatser krävs för att kunna ge överlevare av det sexuella våldet vård. Vården innebär medicinsk och psykosocial vård samt juridisk information och stöd. Projektmålet är att ge kvalificerad vård till kvinnor och barn, samt att arbeta med påverkan och förändring till ökad tillgång på sjukvård samt rättvisa.23 757 patienter har fått vård efter sexuellt våld på Panzisjukhuset mellan sep 1999 och juni 2015.
Projekt: 14516051 (SSV-projektet) Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Projektets upptagningsområde av patienter utgörs främst av de två Kivuprovinserna i DR Kongo med fokus på Panziområdet, Bukavu, Syd-Kivu. Finansiär: Pingst Int. Samarbetspartner: Bucop (Cepac) Huvudområde: Hälsa Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Hälsa och välbefinnande
Fatoma får utbildning på en av de mest utsatta platserna på jorden

Fatoma får utbildning på en av de mest utsatta platserna på jorden

– Om min pappa ber mig att gifta mig så skulle jag säga nej för jag vill få en chans att gå i skolan och lära mig saker. Jag skulle rymma hemifrån, säger Fatoma. Hon är 15 år och älskar att gå i skolan. Om inte PMU hade varit med och gett stöd till en skola i hennes by hade hon aldrig fått gå i skolan och antagligen varit bortgift idag. En verklighet hon delar med många barn världen över. Fatoma bor i en by i Afarregionen i Etiopien – en av de varmaste platserna på jorden. Landskapet runt hennes by är kargt och torrt och öknen breder ut sig så långt ögat når. Vattenbristen gör att det är få som bor i denna utsatta by. PMU stöttar, genom samarbetspartnern Emwacdo, en lokal skola i byn. Fatoma är en av eleverna och hon tar sina studier på största allvar. De flesta av Fatomas vänner har varit gifta i några år vid det här laget, men trots att Fatoma är lite rädd att det ska hända henne också tror hon att hennes föräldrar har förstått vikten av utbildning och därför vågar hon drömma. – Jag drömmer om att utbilda mig till läkare. För att kunna bli det måste jag vara uppmärksam och jobba hårt, säger hon.Huvudmålet med insatsen är att stärka Afar-folket genom att skapa tillgång till utbildning för att därmed långsiktigt förändra inställningen till skolgång och öka kvinnors möjlighet till läs- och skrivkunskaper. Projektmålet är att 750 barn ska få möjlighet till mobil skolgång samt 900 män och kvinnor lära sig läsa och skriva. Självhjälpsgrupper kommer också att skapas för att organisera kvinnor och män och skapa en plattform där olika ämnen, till exempel egenföretagande, mikrokrediter, miljö, jämställdhet med mera, kan diskuteras.
Projekt: 15615041 Geografiskt område: Afar Region, Etiopien Samarbetspartner: Emwacdo Finansiär: Projektet stöttas av Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Jason Vogt
Läs mer
God utbildning för alla
Barns rättigheter i Kenya

Barns rättigheter i Kenya

I det kenyanska samhället finns väldigt få system för att skydda barn mot olika typer av övergrepp och system för att anmäla övergrepp är bristfälliga. Projektet fokuserar på att lyfta fram barns rättigheter i samhället och minska deras utsatthet. FPFK jobbar med att öka kunskap, bygga nätverk och utkräva ansvar. FPFK kommer i sin organisations nätverk etablera Helpdesks, vilkas uppgift är att ge stöd samt hjälpa barn och familjer som utsatts för övergrepp att kunna fullfölja sin anmälan hos myndigheterna. Projektet kommer också verka för att myndigheter hanterar anmälningar om övergrepp korrekt. Projektet kommer genom utbildning bidra till ökad kunskap hos såväl rättighetsbärare som skyldighetsbärare.
Projekt: 20311061 Huvudområde: Barns rättigheter Geografiskt område: Nairobi, Nakuru, Kisumu, Kericho, Kenya. Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Nairobi Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson 
Läs mer
Sexuell och reproduktiv hälsa för ungdomar

Sexuell och reproduktiv hälsa för ungdomar

Ungdomar är särskilt utsatta för HIV och andra könssjukdomar i Benin, då de saknar kunskap om hur dessa sjukdomar smittar och hur de kan behandlas. Tillgången till pålitlig information är dålig, och dialogen mellan föräldrar och barn kring dessa ämnen är mycket svag. Projektet arbetar med att informera och utbilda ungdomar som i sin tur kan föra kunskaperna vidare. Man arbetar också med föräldrar för att förbättra dialogen inom familjen och bryta det tabu som finns kring frågor om sexualitet.
Projekt: 12215001 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Vekky, Akassato, Zinvié, Sô-Ava (Benin) Samarbetspartner: BUPDOS (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales) Finansiär: Sida Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Utbildning för barn och familjer

Utbildning för barn och familjer

Projektets målsättning är att stärka barns rätt till utbildning, hälsa och att uttrycka sin åsikt. Detta görs genom att stärka lärarnas kapacitet att ge undervisning av hög kvalitet, genom att stärka lärares och föräldrars kunskap om barns rättigheter, och genom att medvetandegöra elever om deras rättigheter, särskilt rätten till utbildning.Föräldrar får också verktyg att genomföra påverkansaktioner för att myndigheterna ska ta sitt ansvar när det gäller alla barns rätt till utbildning.
Projekt: 12215021 Huvudområde: Utbildning Geografiskt område: Comé, Bopa (Benin) Samarbetspartner: BUPDOS (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales) Finansiär: Sida Handläggare: Eva Skog 
Läs mer
Landsbygdsutveckling med fokus på jämställdhet

Landsbygdsutveckling med fokus på jämställdhet

Även om det pratas alltmer om jämställdhet i Benin har de flesta kvinnor begränsad möjlighet att delta i beslutsfattande, både i familjen och i samhället. Kvinnor och flickor har också sämre tillgång än män och pojkar till utbildning och ekonomiska resurser. Genom alfabetiseringsundervisning och kurser i ekonomi och företagande, stöd till inkomstgenererande aktiviteter och främjande av dialog mellan män och kvinnor arbetar projektet för att stärka kvinnors möjligheter att aktivt vara med och bidra till positiv utveckling – både för sina egna familjer och för samhället i stort.
Projekt: 12215011 Huvudområde: jämställdhet, försörjning Geografiskt område: Comé, Houéyogbé (Benin) Samarbetspartner: BUPDOS (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales) Finansiär: Sida Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Zimbabwe: Kampen mot hungern

Zimbabwe: Kampen mot hungern

- Allt tyder på att vi snart kommer drabbas av torka. Fembarnsmamman Priscilla Bongos rop på hjälp kom redan tidigt i våras (februari 2016). Under hela våren har det sedan rapporterats om hur El Niño orsakat en förödande torka på flera håll i Afrika. Zimbabwe väntades nå sin värsta period under juli månad. Priscilla är en av de kvinnor som är med i PMU:s försörjningsprojekt i Zimbabwe och som var med i 2016 års sommarkampanj "Hunger". Området där Priscilla och hennes barn bor är hårt utsatt av torkan och bristen på mat och vatten stor. PMU gör i samarbete med lokala partnern Assemblies of God en insats för att rädda barn och familjer i de utsatta områdena från undernäring och svält. Majsgröt, kött och bönor är exempel på mat som distribueras till barnen. I detta projekt kommer 1 529 människor att få mat för överlevnad.Målet med insatsen är friska barn som kan gå i skolan och medverka i undervisningen, samt att säkra mattillgången för de aktuella hushållen i sju månader så att de sedan orka sörja för mat för familjen.
Projekt: 33716001 (Food Relief Project) Samarbetspartner på plats: AOGZ Finansiärer: Pingst Int. Handläggare: Jessica Hedman
Läs mer
Burkina Faso: Nöd lindras efter skyfall

Burkina Faso: Nöd lindras efter skyfall

Den 20 juli 2016 drabbades huvudstaden Ouagadougou i Burkina Faso av skyfallsliknande regn och översvämningar uppstod i området med omfattande skadegörelse på hus, förlust av liv , förlust av ägodelar, husdjur och magasinerad skörd . Översvämningarna tvingade hela familjer att bli inhysta i skolor under svåra förhållanden: Brist på mat, vatten och kläder, liten tillgång till toaletter och tvättmöjligheter och brist på enskildhet med uppkomna konflikter som följd. PMU:s partner i Burkina Faso (EADBT-AMI) anhåller om humanitär hjälp och erhöll 70 000:- från PMUs egna medel samt 30 000:- från Södertälje pingstförsamling. Målet är att ge en lindring till drabbade i området  gällande livsmedel, sovmattor och filtar till 142 drabbade och speciellt utsatta  hushåll i Ouagadougou och omkringliggande byar.
Projekt: 13416001 Målgrupp: 142 särskilt utsatta hushåll i Ouagadougou och omkringliggande byar Samarbetspartner på plats: EADBT-AMI Finansiärer: PMU (egna insamlade medel) och Södertälje pingstförsamling Budget: 100 000 SEK Handläggare: Jessica Hedman
Läs mer
Sydsudan: Flyr från stridigheter till kyrkorna

Sydsudan: Flyr från stridigheter till kyrkorna

Stridigheter bröt ut i Sydsudans huvudstad Juba onsdagen den 6:e juni. Omkring 36 000 människor har flytt sina hem och tagit tillflykt till kyrkor, närliggande områden och FN-baser.  SPC, Sudan Pentecostal Church, stöttas med pengar för matinköp till de som flytt till SPC:s kyrkor. Utdelning av andra essentiella nödvändigheter såsom medicin med mera kan bli aktuellt.
Projekt: 29616021 Samarbetspartner i Sydsudan: Sudan Pentecostal Church Juba (SPC) Finansiärer: PMU (egna insamlade medel) och Jönköping Pingst Budget: 100 000 kr, varav Jönköping Pingst finansierar halva insatsenom 50 000 SEK Handläggare: Jessica Hedman
Läs mer
Unga finner hopp i hopplösheten

Unga finner hopp i hopplösheten

Många ungdomar i Palestina ser ingen framtid och känner sig hopplösa inför situationen i landet. Att vara fast i ett samhälle man inte vill leva i och ständigt längta någon annanstans med vetskapen att det med största sannolik inte kommer bli så, släcker livsgnistan hos många ungdomar. Samhället är väldigt hierarkiskt och barn, unga och kvinnor har lite att säga till om. Att ge ungdomarna i området självförtroendet att försöka påverka det samhälle de lever i, i en riktning som de vill, är målet i detta projekt. De ska få utveckla sin förmåga att motivera det palestinska samhället att utvecklas genom ökad acceptans och förståelse och genom att se det gemensammas bästa. De lokala auktoriteterna ska få mer tillit till ungdomarnas kapacitet att vilja förbättra sina samhällen och ge dem möjlighet och förtroende att vara mer aktiva medborgare. En ungdomsakademi startas där målet är att 150 ungdomar, både kristna och muslimer, får lära sig om mänskliga rättigheter och civilengagemang och driva en sakfråga för att praktiskt kunna förändra sin egen och samhällets situation till det bättre.
Projekt: 33315021 Huvudområde: Demokrati (ungdomar, Västbanken) Geografiskt område: Västbanken, Palestina. Finansiär: Sida stöttar detta projekt vilket innebär att varje krona tiodubblas. Målgrupp: Unga kvinnor och män, skyldighetsbärare, till exempel lärare, myndighetspersoner, politiker och lokala organisationer. Handläggare: Hanna Toorell.
Läs mer
Byutveckling för karmarongfolket i Mugu

Byutveckling för karmarongfolket i Mugu

Mugu med sina 55 000 invånare är ett av de minst utvecklade distrikten i Nepal. Det ligger avlägset, arbetslösheten är hög, jordbruks- och djurhållningsmetoderna är dåliga och andelen läskunniga är låg. PMU:s lokala samarbetspartner jobbar för att möta de mest grundläggande behoven hos befolkningen. Familjer där någon har ett funktionshinder får försörjningsmöjligheter, flera barnklubbar har grundats där barnen aktivt bidragit till samhällsutvecklingen genom att reparera ett dricksvattensystem och flera flickor från lägre kaster har fått stipendier som gett dem möjligheten att gå i skolan. Det viktiga arbetet fortsätter för minoritetsfolket karmarong - din gåva behövs!
Projekt: 24815021 Byutveckling Mugu (Nepal) Geografiskt område: Tre byområden (Mangri, Pulu och Kimri) befolkade med minoritetsfolket Karmarong som ligger i Karnali zone, Karen-bältet i Mugu-distriktet i Nepal. Finansiär: Arbetet bedrivs i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Samarbetspartner i fält: United Mission to Nepal Kathmandu Handläggare: Anna Maria Drew
Läs mer
Parlamentariker utbildas i god samhällsstyrning

Parlamentariker utbildas i god samhällsstyrning

Etiopien är ett land som kantas av problem med fattigdom, korruption och dåligt styre. PMU har en unik ingång att vara med och bidra till förändring genom sitt samarbete med Etiopiska evangeliska alliansen (ECFE) som undervisar 121 av landets parlamentariker genom kristna riksdagsgrupper om god samhällsstyrning och anti-korruption utifrån bibliska principer. ECFE har ett stort nätverk bland kyrkor runtom i landet och utöver arbetet med parlamentarikerna, så undervisar man också församlingsledare, universitetslektorer och banktjänstemän i kyrkorna, kring samma tema. Genom ditt bidrag kan fler få kunskap om hur man styr ett samhälle på ett gott sätt.
Projekt: 15615061 Huvudområde: Demokrati Geografiskt område: Hawassa, Oromia och delar av Ethio Somali-regionen, Afar och Gambella (Etiopien) Samarbetspartner: ECFE, Etiopiska evangeliska alliansen Finansiär: Projektet drivs i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Jason Vogt
Läs mer
Barnarbete motverkas i Zimbabwe

Barnarbete motverkas i Zimbabwe

I Zimbabwe är barnarbete ett stort problem och i områden som präglas av fattigdom försummas ofta barnen. Genom ett PMU-stött projekt som drivs av Assemblies of God, jobbar man med att öka medvetenheten om barns rättigheter och vikten av utbildning. I föräldragrupper och skolor lär man ut att barn ska få medverka i beslut som rör dem, att barnmisshandel är fel och att barn ska behandlas lika oavsett kön. I sex områden runtom i landet får 180 barn i 3-5-årsåldern också möjlighet att gå i förskola och lärarna få undervisning i hur de lär barnen att bli självständiga och ansvartagande individer.
Projekt: 33715011 Barnsrättsprojekt (Child Rights Project) Geografiskt område: Gokwe, Gweru, Chipinge, Gwanda, Bulawayo och Harare (Zimbabwe) Finansiär: Projektet stöttas av Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas. Samarbetspartner ute i fält: Assemblies of God Handläggare: Jason Vogt
Läs mer
Minoritetsgrupper lär sig läsa och skriva på sitt eget språk

Minoritetsgrupper lär sig läsa och skriva på sitt eget språk

Att kunna läsa och skriva på sitt modersmål är inte en självklarhet för alla. Förutom Pakistans två nationella språk, engelska och urdu, så finns många andra språkgrupper i landet. För att bevara de inhemska språken driver PMU:s partner, Forum for Language Initiatives, ett projekt inom sju språkgrupper i norra Pakistan. I mars 2015 avslutades ett treårsprojekt, och i samband med detta hade man ett boksläpp för ett av språken som man arbetar med. Med på tillställningen fanns andresekreteraren på svenska ambassaden i Islamabad, och Unescos chef för arbetet i Pakistan. Översättningsarbetet fortsätter och ditt stöd behövs för att fler ska få lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Projektet inriktar sig främst på barn från minoritetsgrupper och deras föräldrar, lokala organisationer och myndigheter.
Projekt: 26015001 Huvudområde: Utbildning (minoriteter) Geografiskt område: Landsbygd i norra Pakistan (KPK-regionen) Samarbetspartner: Forum for Language Initiatives Islamabad Finansiär: Arbetet drivs i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Maarit Liljegren
Läs mer