• Filtrera
Barns rättigheter i Kenya

Barns rättigheter i Kenya

I det kenyanska samhället finns väldigt få system för att skydda barn mot olika typer av övergrepp och system för att anmäla övergrepp är bristfälliga. Projektet fokuserar på att lyfta fram barns rättigheter i samhället och minska deras utsatthet. FPFK jobbar med att öka kunskap, bygga nätverk och utkräva ansvar. FPFK kommer i sin organisations nätverk etablera Helpdesks, vilkas uppgift är att ge stöd samt hjälpa barn och familjer som utsatts för övergrepp att kunna fullfölja sin anmälan hos myndigheterna. Projektet kommer också verka för att myndigheter hanterar anmälningar om övergrepp korrekt. Projektet kommer genom utbildning bidra till ökad kunskap hos såväl rättighetsbärare som skyldighetsbärare.
Projekt: 20311061 Huvudområde: Barns rättigheter Geografiskt område: Nairobi, Nakuru, Kisumu, Kericho, Kenya. Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Nairobi Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson  
Läs mer
Fredliga och inkluderande samhällen
Unga finner hopp i hopplösheten

Unga finner hopp i hopplösheten

Många ungdomar i Palestina ser ingen framtid och känner sig hopplösa inför situationen i landet. Att vara fast i ett samhälle man inte vill leva i och ständigt längta någon annanstans med vetskapen att det med största sannolik inte kommer bli så, släcker livsgnistan hos många ungdomar. Samhället är väldigt hierarkiskt och barn, unga och kvinnor har lite att säga till om. Att ge ungdomarna i området självförtroendet att försöka påverka det samhälle de lever i, i en riktning som de vill, är målet i detta projekt. De ska få utveckla sin förmåga att motivera det palestinska samhället att utvecklas genom ökad acceptans och förståelse och genom att se det gemensammas bästa. De lokala auktoriteterna ska få mer tillit till ungdomarnas kapacitet att vilja förbättra sina samhällen och ge dem möjlighet och förtroende att vara mer aktiva medborgare. En ungdomsakademi startas där målet är att 150 ungdomar, både kristna och muslimer, får lära sig om mänskliga rättigheter och civilengagemang och driva en sakfråga för att praktiskt kunna förändra sin egen och samhällets situation till det bättre.
Projekt: 33315021 Huvudområde: Demokrati (ungdomar, Västbanken) Geografiskt område: Västbanken, Palestina. Finansiär: Sida stöttar detta projekt vilket innebär att varje krona tiodubblas. Målgrupp: Unga kvinnor och män, skyldighetsbärare, till exempel lärare, myndighetspersoner, politiker och lokala organisationer. Handläggare: Hanna Toorell.
Läs mer
Fredliga och inkluderande samhällen
Stöd till kvinnor på Maison Dorcas

Stöd till kvinnor på Maison Dorcas

I DR Kongo kan våldtäkterna leda till stor skam och offren förskjuts ibland från sina familjer och kan inte återvända till sina byar efter sjukhustidens slut. För dem finns transitboendet Maison Dorcas där kvinnor som vårdats inom ramen för Survivors of sexual violence (SSV) -projektet erbjuds eftervård och uppföljning. Ofta har kvinnorna med sig sina barn. Programmet är holistiskt och består av de tre huvudkomponenterna logi, utbildning och psykosocialt stöd. Verksamheten inkluderar matförsörjning, logi, psykosocial behandling, hälsovård och de boende kan delta i inkomstgenererade aktiviteter och alfabetiseringskurser för att lättare kunna ta sig ut den fattigdom som många av dem lever i. Kvinnorna får också juridiskt stöd efter övergreppen.
Projekt: 14517031 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Sydkivuprovinsen, DR Kongo Finansiär: Sida Samarbetspartner: Bucop/Cepac Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Byutveckling för karmarongfolket i Mugu

Byutveckling för karmarongfolket i Mugu

Mugu med sina 55 000 invånare är ett av de minst utvecklade distrikten i Nepal. Det ligger avlägset, arbetslösheten är hög, jordbruks- och djurhållningsmetoderna är dåliga och andelen läskunniga är låg. PMU:s lokala samarbetspartner jobbar för att möta de mest grundläggande behoven hos befolkningen. Familjer där någon har ett funktionshinder får försörjningsmöjligheter och flera barnklubbar har grundats där barnen aktivt bidragit till samhällsutvecklingen genom att reparera ett dricksvattensystem. Det viktiga arbetet fortsätter för minoritetsfolket karmarong - din gåva behövs!
Projekt: 24815021 Byutveckling Mugu (Nepal) Geografiskt område: Tre byområden (Mangri, Pulu och Kimri) befolkade med minoritetsfolket Karmarong som ligger i Karnali zone, Karen-bältet i Mugu-distriktet i Nepal. Finansiär: Arbetet bedrivs i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Samarbetspartner i fält: United Mission to Nepal Kathmandu Handläggare: Anna Maria Drew
Läs mer
Parlamentariker utbildas i god samhällsstyrning

Parlamentariker utbildas i god samhällsstyrning

Etiopien är ett land som kantas av problem med fattigdom, korruption och dåligt styre. PMU har en unik ingång att vara med och bidra till förändring genom sitt samarbete med Etiopiska evangeliska alliansen (ECFE) som undervisar 121 av landets parlamentariker genom kristna riksdagsgrupper om god samhällsstyrning och anti-korruption utifrån bibliska principer. ECFE har ett stort nätverk bland kyrkor runtom i landet och utöver arbetet med parlamentarikerna, så undervisar man också församlingsledare, universitetslektorer och banktjänstemän i kyrkorna, kring samma tema. Genom ditt bidrag kan fler få kunskap om hur man styr ett samhälle på ett gott sätt.
Projekt: 15615061 Huvudområde: Demokrati Geografiskt område: Hawassa, Oromia och delar av Ethio Somali-regionen, Afar och Gambella (Etiopien) Samarbetspartner: ECFE, Etiopiska evangeliska alliansen Finansiär: Projektet drivs i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Jason Vogt
Läs mer
Urfolket på Mindoro kämpar för att få finnas till

Urfolket på Mindoro kämpar för att få finnas till

Urfolket mangyanerna är troligtvis en av de mest utsatta och marginaliserade grupperna i hela Filippinerna. De lever uppe i bergen på ön Mindoro och de flesta existerar inte – på papperet. Utan medborgarskap har de ingen rätt att rösta, ingen rätt till sjukvård eller till skolgång. Trots att det finns lagstiftning på plats som ska skydda mangyanernas mänskliga rättigheter, finns det stora brister i genomförandet. Genom att ge kapacitetsstärkande utbildningar kan lokala ledare arbeta för sina rättigheter och driva påverkansarbete med lokala myndigheter för att få sina rättigheter tillgodosedda. För att nå dit handlar en del i projektet om, för oss, så självklara saker som att lyfta självkänslan – ”jag är värd någonting”, ”jag räknas”, ”min röst betyder något”. En annan viktig del i projektet är att minska diskrimineringen och fördomarna om mangyanerna och att erbjuda läs- och skrivutbildning för både barn och vuxna. ”Nu när vi lärt oss läsa och skriva kan vi aldrig bli lurade igen.”, säger Sisar Masalansan, före detta ledare av Irayastammen.
Projekt: 15915001 Huvudområde: Mänskliga rättigheter Geografiskt område: Östra och västra delarna av Mindoro (Filippinerna) Samarbetspartner: Pampamayanang Mangyan Ugnayan Inc. Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Maria Wåhlin
Läs mer
Barnens lek förändrar Egypten

Barnens lek förändrar Egypten

I ett land så religiöst polariserat som Egypten, är våld i religionens namn inte ovanligt. Klyftan mellan muslimer och kristna är stor. Men genom att lära sig se förbi fördomar om ”den andre” kan en kultur av fred och samexistens skapas. Detta görs genom att samla både kristna och muslimska barn från olika ekonomiska bakgrunder i rollspel om ett utopiskt Egypten där de lär sig om demokrati, mänskliga rättigheter, konflikthantering och samarbete. ”På väg hem berättade min son vad de hade gjort på lägret och han nämnde namnen på de barn han hade röstat på i rollspelet. Vår chaufför frågade varför han hade valt att rösta på ett parti med så många kristna, han skulle röstat på ett parti med fler muslimer. Min son började då förklara för chauffören att man lägger sin röst baserat på agendan och kandidatens integritet och inte baserat på deras religion.”, berättar en förälder till en av deltagarna.
Projekt: 15015011 Huvudområde: Demokrati och fred Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Samarbetspartner: Konfidentiellt Handläggare: Hanna Toorell
Läs mer
Kvinnor i fronten för fred i norra Kenya

Kvinnor i fronten för fred i norra Kenya

I norra Kenya lever de boskapsskötande folkgrupperna Turkana och Pokot. Bristen på vatten och föda är tidvis stor och många lever under svåra förhållanden. Kampen för överlevnad har resulterat i en väpnad konflikt om boskapen. ”Majoriteten av oss är änkor eller har förlorat våra söner till den här konflikten”, säger Mama Rahab. Hon är medlem i en fredsbyggande kommitté, som organiseras av PMU:s partner i fält, i ett försök att öka dialogen och förståelsen mellan de två stammarna och dämpa konflikten som slår hårdast mot kvinnorna och barnen. Vägen ur striderna ligger bland annat i ett intensivt fredsbyggande arbete och i att hitta alternativa försörjningsmöjligheter för att minska konkurrensen om boskapen. Mama Rahab är optimistisk inför framtiden. ”Länge var det bara männen som var med på mötena och om en kvinna kom fick hon inte lov att tala öppet eller ha en åsikt.” Men i det här projektet känner Mama Rahab att kvinnorna är med i fronten för det fredsbyggande arbetet. ”Vi som kvinnor har en roll att spela för att få slut på konflikten och vi tackar Gud att vi uppskattas för vår medverkan.”
Projekt: 20315021 Huvudområde: Fred Geografiskt område: Turkana South - Turkana County    Kainuk, Kakong, KalemngorokKatilu, Lokichar, Kaptir - Sigor- West Pokot County    Marich, Runo, Masol, Turkwel, Orwa, Seremach Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK) Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer